VBCWE SÁT CÁNH CÙNG DOANH NGHIỆP VIỆT VƯỢT ĐẠI DỊCH

VBCWE SÁT CÁNH CÙNG DOANH NGHIỆP VIỆT VƯỢT ĐẠI DỊCH

02/08/2021

Những ngày qua cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang gặp phải nhiều thách thức do ảnh hưởng của làn sóng Covid thứ tư. Với mong muốn sát cánh cùng doanh nghiệp Việt vượt qua đại dịch một cách vững vàng, đạt được các mục tiêu phát triển trong dài hạn, VBCWE cung cấp nhiều giải pháp liên quan đến những vấn đề thiết thực tại doanh nghiệp như tư vấn xây dựng chính sách làm việc linh hoạt, đánh giá và hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc giúp thu hút nhân tài, gắn kết người lao động, cũng như đáp ứng được những yêu cầu mới của Bộ Luật lao động 2019 và các tiêu chuẩn được khuyến nghị trong các hiệp định thương mại quốc tế như EVFTA và CPTPP.

TƯ VẤN TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LINH HOẠT TẠI DOANH NGHIỆP

Mặc dù một số tổ chức đã áp dụng chế độ làm việc từ xa hoặc nghỉ luân phiên từ làn sóng Covid đầu tiên do yêu cầu giãn cách xã hội của Chính phủ, hiện chưa có nhiều doanh nghiệp xây dựng được một chính sách làm việc linh hoạt đầy đủ và hoàn thiện. Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những thách thức về sắp xếp lao động trong thời kỳ dịch bệnh cũng như chuẩn bị phương án làm việc bền vững cho tương lai, VBCWE đang thực hiện tư vấn triển khai thí điểm chế độ làm việc linh hoạt tại một số doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về quá trình tư vấn của VBCWE tại đây.

RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH VÀ TƯ VẤN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Bên cạnh việc chống đỡ và phục hồi từ những thiệt hại do Covid, một vấn đề quan trọng doanh nghiệp cần lưu tâm là đáp ứng được các yêu cầu về mở rộng quyền và sự bảo vệ cho người lao động theo tiêu chuẩn lao động quốc tế để tận dụng tối đa lợi thế từ các giao kết thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam – EU (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiểu được nhu cầu đó, VBCWE hỗ trợ doanh nghiệp rà soát hệ thống chính sách nhân sự, đánh giá mức độ hài lòng của người lao động, từ đó tư vấn cập nhật chính sách nhằm xây dựng một nơi làm việc bình đẳng, đa dạng và bao trùm hơn theo tiêu chuẩn toàn cầu. Bảng hỏi Chiến lược và Thực hành (GEARS) sẽ được sử dụng làm khung tham chiếu trong suốt quá trình đánh giá ban đầu cũng như trong giai đoạn rà soát và tư vấn.

Tìm hiểu thêm về GEARS tại đây.

Để tìm hiểu thêm về các gói giải pháp xây dựng chính sách làm việc linh hoạt cũng như rà soát và tư vấn cải thiện môi trường làm việc của VBCWE, vui lòng liên hệ director@vbcwe.com hoặc đăng ký tại  http://vbcwe.com/dang-ky-tham-gia