SỰ KIỆN MEMBER NETWORKING CHÀO NĂM MỚI 2024

SỰ KIỆN MEMBER NETWORKING CHÀO NĂM MỚI 2024

31/01/2024
Ngày 24 tháng 1 năm 2024, VBCWE đã tổ chức sự kiện Member Networking. Đây là hoạt động đầu tiên của năm 2024 với mục đích kết nối & chia sẻ Kế hoạch hành động năm 2024 với các doanh nghiệp thành viên trong mạng lưới VBCWE , Tập trung vào việc kiến tạo các giá trị tác động Xã hội Social values qua Chương trình triển khai và thúc đẩy Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (D, E&I).
 
 
Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp thành viên mới đầy triển vọng của VBCWE, đã trình bày về chủ đề "Những kinh nghiệm triển khai và thúc đẩy D, E&I tại doanh nghiệp: Hoạt động trao quyền cho phụ nữ". Bà Lê Thị Hoài Thương, Quản lý Cấp cao về Công tác Doanh nghiệp, Nestlé Việt Nam, đã chia sẻ về những nỗ lực hướng tới sự bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ trong công ty. Theo ông Paul Bulcke, chủ tịch của tập đoàn Nestlé, đa dạng và hòa nhập là một phần không tách rời trong văn hóa của Nestlé. Với hiện diện tại hơn 189 quốc gia và nhân viên từ hơn 100 quốc tịch, Nestlé Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo sự bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ trong môi trường làm việc.
 

Đại diện Deloitte Việt nam , một trong những doanh nghiệp thành viên sáng lập của VBCWE, Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc phát triển nhân tài,  đã có chia sẻ về chủ đề "Chiến lược quản trị nhân tài dựa trên D, E&I". Deloitte đã áp dụng chiến lược Đa dạng & Bao trùm “ALL IN” với cam kết đảm bảo D, E&I gắn liền với toàn bộ trải nghiệm của nhân viên và chia sẻ trong công ty.
 
 
Bà Lê Thanh Hằng, Giám đốc điều hành VBCWE, đã trình bày về mục tiêu và định hướng phát triển của VBCWE, nhằm tăng cường sự đa dạng và bình đẳng trong khối doanh nghiệp. Đồng thời, VBCWE cung cấp các giải pháp hỗ trợ như đào tạo, tư vấn và công cụ đánh giá Bình Đẳng Giới để kết nối doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia VBCWE sẽ nhận được các giá trị như thể hiện sự tiên phong trong việc hướng tới phát triển bền vững, được công nhận và tôn vinh với các thành tựu và cam kết của mình trong việc thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập. Thêm nữa, VBCWE còn mở ra cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế thông qua việc kết nối với Đại Sứ Quán Úc & Hiệp hội Kinh doanh Úc tại Việt Nam. 
 
 
Tháng 1/2024 Mạng lưới Thành viên VBCWE  có thêm sự tham gia của 4 Tổng công ty, Tập đoàn: Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Nestlé Việt Nam, Công ty CP Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất, và Tổng Công ty PISICO Bình Định. Đây là những doanh nghiệp tiên phong và cam kết trong xây dựng giá trị D, E&I.