CÁC GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA VBCWE

1. Nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường, thu hút nhà đầu tư, đối tác và khách hàng

2. Kết nối với Đại Sứ Quán Úc, các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế

3. Thể hiện sự tiên phong trong việc xây dựng văn hóa đa dạng và bao trùm vì mục tiêu phát triển bền vững

4. Chia sẻ và lan tỏa những giá trị của văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc, tạo tác động tích cực trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp

5. Đóng góp cho quá trình vận động thay đổi chính sách và chiến lược quốc gia liên quan đến văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc

6. Cải thiện môi trường làm việc hướng đến sự bình đẳng và phát triển bền vững

7. Nhận được những lợi ích kinh tế thiết thực từ việc kiến tạo, hoàn thiện và thúc đẩy văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc như: Nâng cao năng suất lao động, thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tất cả thành viên mạng lưới VBCWE:

  • Là doanh nghiệp/ tổ chức được đăng ký hợp pháp tại Việt Nam
  • Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam
  • Không nằm trong danh sách đen của Chính Phủ Việt Nam, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, Bộ Thương Mại và Ngoại Giao Úc, và các tổ chức quốc tế khác.
  • Không sản xuất hoặc kinh doanh liên quan đến thuốc là, sòng bạc, hoặc công nghiệp giải trí người lớn
  • Tham gia đánh giá ban đầu về bình đẳng giới tại nơi làm việc với công cụ GEARS