Mạng lưới thành viên

CÁC GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA VBCWE

1. Cải thiện môi trường làm việc hướng đến sự bình đẳng và phát triển bền vững;

2. Nhận được những lợi ích kinh tế thiết thực: nâng cao năng suất lao động, củng cố văn hóa doanh nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh;

3. Truyền cảm hứng và lan tỏa cam kết bình đẳng giới tại nơi làm việc, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp;

4. Nâng cao danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp cũng như lãnh đạo doanh nghiệp trên thị trường;

5. Kết nối với các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế

6. Nhận được ưu đãi cho các dịch vụ hỗ trợ thực hiện chiến lược bình đẳng giới tại nơi làm việc do VBCWE cung cấp: MIỄN PHÍ một khóa đào tạo về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và đánh giá ban đầu với công cụ GEARS (chứng nhận BĐG khu vực Đông Nam Á), cùng nhiều ưu đãi.