Khóa đào tạo doanh nghiệp

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC

Khóa đào tạo được thiết kế để giúp các doanh nghiệp:

• Nắm rõ các yếu tố giúp kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc
• Nhận thức về Hành trình trải nghiệm của nhân viên
• Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc qua lăng kính giới
• Nhận thức về Thiên kiến vô thức – rào cản tác động đến môi trường làm việc hạnh phúc

Tìm hiểu thêm

KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG & ỨNG PHÓ QUẤY RỐI TÌNH DỤC (QRTD) TẠI NƠI LÀM VIỆC

• Nâng cao nhận thức về QRTD tại nơi làm việc và cách phòng chống
• Hiểu rõ tác động của QRTD ảnh hưởng tới Người lao động và doanh nghiệp
• Nắm được kiến thức pháp luật cơ bản liên quan
• Hiểu lợi ích của việc Phòng và ứng phó với QRTD đến kết quả hoạt động
kinh doanh cũng như thương hiệu tổ chức
• Xây dựng các giải pháp để ngăn chặn QRTD tại nơi làm việc

Tìm hiểu thêm

Khóa đào tạo Chính sách làm việc linh hoạt (LVLH)

• Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng chính sách LVLH;
• Các hình thức LVLH phổ biến;
• Phương pháp xây dựng và áp dụng chính sách LVLH phù hợp tại doanh nghiệp;
• Kinh nghiệm xây dựng chính sách LVLH từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Tìm hiểu thêm

Khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp đa dạng và bao trùm

Cung cấp hiểu biết nền tảng về sự Đa dạng (D-Diversity) và Bao trùm (I-Inclusion), yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 
• Khám phá quy trình kinh doanh kết hợp D&I trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
• Xác định lợi ích của D&I - như một chiến lược để đáp ứng các mục tiêu nhân sự và môi trường làm việc
• Xem xét tác động của văn hóa và hành vi ứng xử tại nơi làm việc
• Xác định các hoạt động và hành vi ứng xử cần thiết để củng cố văn hóa làm việc hiệu quả và gắn kết nhân viên
• Tạo ra một nơi làm việc tiếp thêm sinh lực, đổi mới, sự liên kết, nơi mọi người có thể trở nên xuất sắc
• Phát triển những tài năng, nâng cao kỹ năng và quan điểm đa dạng để đổi mới.
Tìm hiểu thêm

Khóa đào tạo Lãnh đạo hòa nhập

Cung cấp cho các nhà quản lý những phương pháp để xây dựng môi trường làm việc đa dạng và bao trùm, xây dựng các đội nhóm hòa nhập (Inclusive team) đồng thời củng cố năng lực lãnh đạo toàn diện của chính họ.
 
• Lãnh đạo hòa nhập (Inclusive Leadership) trong việc thu hút, liên kết, phát triển và giữ chân nhân tài
• Hiểu vai trò của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy D&I và các năng lực chính khác để lãnh đạo một nhóm đa dạng
• Nhận thức được tác động của thái độ và hành vi ứng xử đối với sự đa dạng hòa nhập, hiểu những tác động có thể giúp nâng cao tinh thần làm việc và kết quả kinh doanh của nhóm 
• Thực hành các năng lực lãnh đạo kiến tạo và hỗ trợ một môi trường làm việc hòa nhập
• Trở thành người hướng dẫn, huấn luyện viên tin cậy, dẫn dắt doanh nghiệp mình đi đến thành công.
Tìm hiểu thêm