VBCWE TƯ VẤN TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LINH HOẠT TẠI DOANH NGHIỆP

VBCWE TƯ VẤN TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LINH HOẠT TẠI DOANH NGHIỆP

19/07/2021

Chế độ làm việc linh hoạt (LVLH) là một trong những chiến lược đột phá giúp doanh nghiệp thích nghi và duy trì hoạt động hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ngày càng có nhiều chuyển biến phức tạp. Nhằm mục tiêu đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những thách thức trong thời kỳ khủng hoảng, cũng như chuẩn bị phương án làm việc bền vững cho tương lai, VBCWE đang thực hiện tư vấn triển khai “Chương trình thí điểm chế độ làm việc linh hoạt” tại một số doanh nghiệp tiên phong.

Quá trình tư vấn bao gồm các bước:

1. Đánh giá hiện trạng chính sách tại doanh nghiệp

2. Khảo sát thu thập ý kiến người lao động

3. Tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp

4. Đưa ra các khuyến nghị, xây dựng chế độ LVLH phù hợp với từng nhóm nhân viên tại mỗi tổ chức

5. Cung cấp các biểu mẫu cần thiết để sử dụng trong quá trình triển khai chế độ LVLH tại doanh nghiệp

VBCWE cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thí điểm và đánh giá hiệu quả chương trình, tiến tới xem xét khả năng áp dụng chính sách lâu dài trong tương lai.

Ảnh: EVNGenco3.

Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện thí điểm chính sách làm việc linh hoạt với sự đồng hành của VBCWE. Sau một thời gian làm việc chặt chẽ với bộ phận nhân sự Tổng Công ty phát điện 3, ngày 19/7/2021 VBCWE đã có buổi trình bày về khung chính sách làm việc linh hoạt cho nhóm dự án tại công ty.

Dự kiến chính sách sẽ được thí điểm cho hai nhóm nhân viên tại văn phòng Tổng công ty và nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ với các hình thức LVLH phù hợp tương ứng. VBCWE cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện chính sách, những vấn đề cần lưu ý đối với người quản lý và người lao động, đồng thời cung cấp các biểu mẫu cần thiết để sử dụng trong quá trình triển khai.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn thực hiện chế độ làm việc linh hoạt của VBCWE, doanh nghiệp vui lòng đăng ký tại: https://vbcwe.com/dang-ky-tham-gia hoặc liên hệ director@vbcwe.com

 

>> Tìm hiểu thêm: LÀM VIỆC LINH HOẠT - XU HƯỚNG THIẾT YẾU TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19