VBCWE THAM GIA HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG CSI 2021

VBCWE THAM GIA HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG CSI 2021

26/08/2021

Ngày 25/8/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ chức buổi họp trực tuyến khởi động Hội đồng chấm giải Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021 (CSI 2021).

Xem thêm Phát triển bền vững là gì?


 

Buổi làm việc có sự tham dự của các chuyên gia thuộc các cơ quan chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế phụ trách đánh giá, xét duyệt hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia Chương trình như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Năng suất Việt Nam, Deloitte Việt Nam, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE)... Đại diện VBCWE chịu trách nhiệm đánh giá các chỉ số trong mảng Lao động - Xã hội liên quan đến bình đẳng giới và những quy định đảm bảo quyền cho lao động nữ tại nơi làm việc. VBCWE cũng phụ trách xét duyệt Giải thưởng phụ về Bình đẳng giới tại nơi làm việc - một điểm mới nổi bật của Chương trình CSI 2021.


 

Sau khi cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BTC quyết định thời hạn nộp hồ sơ đánh giá Chương trình CSI 2021 sẽ được kéo dài đến hết ngày 31/8/2021.