VBCWE PHỐI HỢP VỚI VBCSD TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP (D&I) LẦN THỨ 2 CHO HƠN 30 HỌC VIÊN CÁC TỈNH THÀNH

VBCWE PHỐI HỢP VỚI VBCSD TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP (D&I) LẦN THỨ 2 CHO HƠN 30 HỌC VIÊN CÁC TỈNH THÀNH

23/08/2022

Tiếp nối sự thành công của buổi đào tạo tuần trước, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) phối hợp cùng Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) đã tiếp tục chuỗi buổi đào tạo về văn hóa Đa dạng và Hòa nhập (D&I) cho hơn 30 học viên đại diện cho các Tập đoàn, Công ty lớn từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08/2022.

Có thể thấy, buổi đào tạo diễn ra vô cùng sôi nổi với sự đóng góp ý tưởng sáng tạo của mọi thành viên tham gia, áp dụng kiến thức thực tiễn về Đa dạng và Hòa nhập vào các hoạt động, đưa ra các câu hỏi để áp dụng thực hiện D&I trong doanh nghiệp và nắm được một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình triển khai D&I tại nơi làm việc

Sự đa dạng và hòa hợp tại nơi làm việc không chỉ được đánh giá dựa trên nhân khẩu học mà còn là sự kết hợp giữa hành vi ứng xử, thái độ cởi mở và tôn trọng từng khác biệt. Khi chính sách đa dạng và hòa hợp được cải thiện, văn hóa doanh nghiệp sẽ được tăng cường khả năng gắn kết và giữ chân nhân tài một cách bền vững hơn.