VBCWE: Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bền vững

VBCWE: Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bền vững

05/01/2021

VBCWE tham gia vào Hội đồng tư vấn Bộ chỉ số Doanh nghiệp Bền vững 2020 (CSI 2020) với mục tiêu cải thiện, thay đổi các tiêu chí về bình đẳng giới và tạo điều kiện cho người lao động nữ tại nơi làm việc.

Đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới đều chưa thực sự mặn mà với việc thực hiện các hoạt động về Bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc. Họ - Doanh nghiệp chưa thấy được các lợi ích trực tiếp về BĐG đối với kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đây là một trong những thiếu sót, lỗ hổng về nhận thức đối với vấn đề BĐG, đặc biệt là tại Việt Nam, khi mà lực lượng lao động nữ chiếm 50% tổng số lao động. Bên cạnh đó, một trong các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện BĐG trong doanh nghiệp là rào cản đến từ nhận thức và chuẩn mực xã hội đối với vai trò giới.

Thế giới đang thay đổi và các doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã và đang chỉ ra rằng BĐG tại nơi làm việc mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như phát triển mọi tài năng, tăng cường đổi mới, xây dựng thương hiệu tích cực giúp thu hút nhà đầu tư, người tiêu dùng, đối tác và nguồn nhân lực, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ cải thiện kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp – bao gồm những chỉ số kinh tế về doanh thu, lợi nhuận và giá trị công ty. Việc bổ sung các tiêu chí đánh giá về BĐG vào Bộ chỉ số CSI, cũng như việc doanh nghiệp đưa các chỉ tiêu liên quan đến BĐG vào báo cáo phát triển bền vững để theo dõi và từng bước cải thiện môi trường làm việc, tạo ra sự lan tỏa, khích lệ rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.

Ông Phạm Hoàng Hải - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) đánh giá cao các tổ chức, đơn vị chuyên gia đã tham gia tham vấn cho những thay đổi quan trọng trong CSI 2020, giúp xây dựng hệ thống chính sách để tạo điều kiện cũng như hành lang pháp lý cho doanh nghiệp thực thi các vấn đề BĐG tại nơi làm việc. Ông chia sẻ: "Những thay đổi liên quan đến các tiêu chí thúc đẩy bình đẳng giới và quyền phụ nữ tại nơi làm việc được tham vấn bởi những tổ chức chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này như Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS)… Với những đóng góp này, ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 136 NQ-CP về Phát triển bền vững trong đó Bộ chỉ số CSI được coi là một trong những công cụ quan trọng đề hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện phát triển bền vững nói chung và BĐG nói riêng."

Với sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng nhau cam kết thực hiện BĐG tại nơi làm việc, đồng hành với các doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc, đặc biệt là truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu tăng quyền kinh tế cho phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VBCWE đã tham gia tích cực vào các hoạt động của VBCSD liên quan đến phát triển bền vững nói chung và thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp nói riêng. Những đóng góp, tham vấn giá trị của VBCWE đã giúp Bộ chỉ số có những điều chỉnh, bổ sung liên quan đến bình đẳng giới (BĐG) và tạo điều kiện cho người lao động nữ tại nơi làm việc trong CSI 2020 được đánh giá cao như: Bổ sung thống kê Tổng số cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên và Số cán bộ lãnh đạo nữ là quản lý từ cấp trung trở lên; Yêu cầu báo cáo về Thu nhập bình quân của cả lao động nam và nữ; Bổ sung tiêu chí về Chính sách/chương trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo nữ; Bổ sung tiêu chí Quy định về chế độ thai sản, thời giờ lao động; Bổ sung các tiêu chí Thực hiện khám chuyên khoa cho người lao động, có quy định về sắp xếp các công việc phù hợp cho lao động nữ trong thời kỳ thai sản và nuôi con bú trong phần Sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động. 

Những thay đổi trên là những khởi đầu tích cực hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên sự bình đẳng và đa dạng. Tuy nhiên, vẫn cần sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung tay của các tổ chức đại diện doanh nghiệp như VCCI, VBCSD, VBCWE để lan tỏa và củng cố những giá trị này, góp phần kiến tạo tương lai phát triển bền vững.