Tin tức

BÍ QUYẾT NÀO TẠO NÊN MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG? (PHẦN II)

24/02/2021
Tiếp nối phần I của bài viết, cùng VBCWE khám phá những yếu tố quan trọng còn lại để cùng nhau kiến tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc để mỗi cá nhân trong doanh nghiệp gắn bó lâu dài, xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững.
Tìm hiểu thêm

Business Coalitions in Actions and Response to Covid-19 crisis - Investing in Women newsletter

Ngày 23/04/2020
Produced and issued quarterly by Investing in Women, this newsletter aims to provide information about different areas of work of all four business coalitions (BCs) in Vietnam, Indonesia, the Philippines and Myanmar. The most recent issue highlights the four BCs' programme adaptation and modification to ensure remaining relevant both during the COVID-19 crisis and in the post-COVID-19 economy.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trở ngại khác của Đông Nam Á

Ngày 08/04/2020
Bình đẳng ở châu Á: Chủ đề bình đẳng đã được các quốc gia và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN tranh luận trong nhiều năm. Đối với một số công ty, khoảng cách năng lực rõ rệt và chi phí phát sinh do không giữ chân được nhân viên nữ giỏi là lý do khiến họ đầu tư vào các chính sách và sáng kiến thúc đẩy một môi trường làm việc cởi mở và bình đẳng hơn. Đối với những doanh nghiệp khác, hành động này xuất phát nhiều hơn từ những động lực riêng.

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 31/12/2019
Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Ngày 22/11/2019
Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới, chúng tôi dự định sẽ xây dựng nền tảng nhằm thực hiện gắn kết các hoạt động bình đẳng giới mỗi ngày. Năm 2019, Chính phủ Úc sẽ mời các CEO (Giám đốc điều hành) hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện bước đầu tiên và ký vào Ban Cam Kết vì Bình Đẳng Giới Việt Nam (gọi tắt là Ban Cam Kết) – để các nhà lãnh đạo cam kết tích cực phản đối việc vắng mặt của các diễn giả nữ tại các sự kiện.

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/11/2019
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày 22 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo Các sáng kiến kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 10/10/2019
Hơn 100 đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, đại diện các doanh nghiệp, sáng kiến kinh doanh, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi Hội thảo “Các sáng kiến kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” tổ chức tại Hà Nội, nhằm thảo luận về vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội.