Tin tức

Hãy để phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ trở thành một phần của sự ‘bình thường mới’

Ngày 11/06/2020
Khi nửa cuối năm 2020 đang đến gần, chúng ta ngày càng thấy rõ mức độ ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 trực tiếp đến xã hội, nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày. Tác động của đại dịch lên phụ nữ và nam giới không giống nhau, kinh nghiệm từ những đại dịch và cú sốc kinh tế trước đây rất rõ ràng: An ninh kinh tế và sự tham gia trong khu vực việc làm chính thức của phụ nữ chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn nam giới, và những tác động này sẽ lâu dài hơn. Để giảm thiểu những rủi ro này, chính phủ, các tổ chức nhân đạo và khu vực kinh tế tư nhân cần đưa việc phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ trở thành vấn đề thiết yếu trong công cuộc ứng phó với COVID-19.

Vấn đề bình đẳng và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ dưới tác động của COVID-19

Ngày 24/04/2020
Kể từ trường hợp nghi nhiễm đầu tiên được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 2.500.000 người và khiến gần 180.000 người chết trên 210 quốc gia chỉ trong vòng bốn tháng. Mặc dù ưu tiên rõ ràng và cấp bách nhất trên toàn thế giới hiện tại là cứu người và ngăn chặn virus lây lan, COVID-19 cũng gây ra nhiều thách thức đáng kể đối với vấn đề bình đẳng giới và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ.

Business Coalitions in Actions and Response to Covid-19 crisis - Investing in Women newsletter

Ngày 23/04/2020
Produced and issued quarterly by Investing in Women, this newsletter aims to provide information about different areas of work of all four business coalitions (BCs) in Vietnam, Indonesia, the Philippines and Myanmar. The most recent issue highlights the four BCs' programme adaptation and modification to ensure remaining relevant both during the COVID-19 crisis and in the post-COVID-19 economy.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trở ngại khác của Đông Nam Á

Ngày 08/04/2020
Bình đẳng ở châu Á: Chủ đề bình đẳng đã được các quốc gia và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN tranh luận trong nhiều năm. Đối với một số công ty, khoảng cách năng lực rõ rệt và chi phí phát sinh do không giữ chân được nhân viên nữ giỏi là lý do khiến họ đầu tư vào các chính sách và sáng kiến thúc đẩy một môi trường làm việc cởi mở và bình đẳng hơn. Đối với những doanh nghiệp khác, hành động này xuất phát nhiều hơn từ những động lực riêng.

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 31/12/2019
Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Ngày 22/11/2019
Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới, chúng tôi dự định sẽ xây dựng nền tảng nhằm thực hiện gắn kết các hoạt động bình đẳng giới mỗi ngày. Năm 2019, Chính phủ Úc sẽ mời các CEO (Giám đốc điều hành) hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện bước đầu tiên và ký vào Ban Cam Kết vì Bình Đẳng Giới Việt Nam (gọi tắt là Ban Cam Kết) – để các nhà lãnh đạo cam kết tích cực phản đối việc vắng mặt của các diễn giả nữ tại các sự kiện.