VCSF 2021: TÁI THIẾT NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI

VCSF 2021: TÁI THIẾT NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI

15/10/2021

Sáng ngày 15/10/2021, bà Lê Thanh Hằng – Cố vấn cao cấp, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã tham gia chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề “Tái thiết nền tảng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới và tương lai số hóa” thuộc khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2021.

Trong phiên tọa đàm "Xoay trục chiến lược quản trị doanh nghiệp - Tiếp cận và vượt qua khủng hoảng từ góc nhìn chiến lược mới", bà Hằng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo bình đẳng giới đối với sự phát triển bền vững thông qua tăng cường và củng cố cả nội lực và ngoại lực của doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, cũng như tăng sức chống chịu và khả năng phục hồi trước khủng hoảng.

Phiên tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp thành viên VBCWE: Bà Đoàn Thị Mai Hương – Tổng Giám đốc SASCO, Phó Chủ tịch VBCWE, bà Nguyễn Hải Hưng – Giám đốc điều hành Deloitte Việt Nam, và ông Đỗ Thái Vương - Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền vững và Đối ngoại Unilever Việt Nam. Các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm tiếp cận và vượt qua các thách thức của đại dịch Covid-19 tại doanh nghiệp của mình.

Thực tế từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã khẳng định vai trò thiết yếu của các giá trị nền tảng như văn hóa doanh nghiệp, bình đẳng giới, trách nhiệm xã hội... đối với việc củng cố nguồn vốn xã hội của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì kinh doanh liên tục và phát triển bền vững dù trong bối cảnh bình thường trước đây hay giai đoạn bất ổn hiện nay.