VBCWE PHỐI HỢP VỚI VBCSD TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP (D&I)

VBCWE PHỐI HỢP VỚI VBCSD TỔ CHỨC BUỔI ĐÀO TẠO ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP (D&I)

23/08/2022

Xây dựng một văn hóa đa dạng và bao trùm là mục tiêu hướng đến hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế và phát triển. Nhiều doanh nghiệp chưa thật sự có cơ hội để học hỏi tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng và lợi ích của đa dạng và bao trùm.

Do đó, sau khi lắng nghe được mong muốn và khó khăn của doanh nghiệp, vào ngày 12/08/2022, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) phối hợp cùng Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) đã tổ chức buổi đào tạo về văn hóa Đa dạng và Hòa nhập (D&I) cho hơn 20 quản lý và nhân viên. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên viên đào tạo và đánh giá cấp cao VBCWE và Bà Đinh Thị Thu Hoài – Giám đốc điều hành VBCWE là giảng viên chính của buổi đào tạo.

Nhờ các hoạt động tương tác sôi nổi trong buổi thảo luận, người tham dự đã có được cái nhìn tổng quát về Đa dạng và Hòa nhập, hiểu hơn về tầm quan trọng của việc thực hiện D&I trong doanh nghiệp, những biểu hiện của một doanh nghiệp hòa nhập thực sự và nắm được một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình triển khai D&I tại nơi làm việc.