VBCWE ĐÀO TẠO VỀ VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP CHO HITACHI ENERGY VIỆT NAM

VBCWE ĐÀO TẠO VỀ VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP CHO HITACHI ENERGY VIỆT NAM

22/12/2021

Ngày 21/12/2021, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) đã phối hợp với Chương trình Đối thoại tại nơi làm việc của Thuỵ Điển (Swedish Workplace Program - SWP) tổ chức buổi đào tạo trực tuyến về Văn hóa đa dạng và hòa nhập (D&I) cho hơn 30 quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam. Bà Đinh Thị Thu Hoài – Giám đốc điều hành VBCWE là giảng viên chính của buổi đào tạo này.

Qua các hoạt động tương tác và thảo luận sôi nổi, khóa đào tạo đã giúp người tham dự có được cái nhìn tổng quát về Đa dạng và Hòa nhập (#Diversity & #Inclusion – D&I), tầm quan trọng của việc thực hiện D&I trong doanh nghiệp, những biểu hiện của một doanh nghiệp hòa nhập thực sự và nắm được một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình triển khai D&I tại nơi làm việc.

Để tìm hiểu thêm về văn hóa đa dạng và hòa nhập cũng như cách thực hiện D&I trong doanh nghiệp, vui lòng đăng ký tại: https://vbcwe.com/dang-ky-tham-gia hoặc liên hệ director@vbcwe.com.