VBCWE ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH SÁCH LÀM VIỆC LINH HOẠT CHO HỘI VIÊN VBCSD

VBCWE ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH SÁCH LÀM VIỆC LINH HOẠT CHO HỘI VIÊN VBCSD

16/09/2021
Ngày 16/9/2021, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức buổi đào tạo trực tuyến về Chính sách làm việc linh hoạt – Xây dựng, Triển khai và Đo lường hiệu quả cho gần 40 đại diện các doanh nghiệp thành viên của VBCSD trên cả nước.
Thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận và chia sẻ, hội thảo đã giúp người tham dự phân biệt được các hình thức làm việc linh hoạt phổ biến để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm ngành nghề của doanh nghiệp. Ngoài ra, hội thảo đã chia sẻ về việc xây dựng chính sách làm việc linh hoạt chuẩn nhằm giúp tối ưu hoá năng suất lao động của người lao động, cũng như làm rõ những yếu tố giúp chính sách đạt được hiệu quả như mong muốn ở hai vai trò của người chủ lao động và người lao động.
Với những hiệu quả thiết thực đã được chứng minh cho cả doanh nghiệp và người lao động như nâng cao năng suất, thu hút, giữ chân nhân tài và tăng sự hài lòng của nhân viên, chế độ làm việc linh hoạt là xu thế tất yếu của tương lai chứ không còn chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn giãn cách xã hội thời dịch bệnh.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn thực hiện chế độ làm việc linh hoạt của VBCWE, doanh nghiệp vui lòng đăng ký tại: https://vbcwe.com/dang-ky-tham-gia hoặc liên hệ director@vbcwe.com