Tổng công ty Điện lực TP. HCM trở thành Doanh nghiệp đầu tiên nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu - EDGE

Tổng công ty Điện lực TP. HCM trở thành Doanh nghiệp đầu tiên nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu - EDGE

19/11/2018

Ngày 14/11/2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE. Đây là chứng chỉ chứng nhận Tổng công ty đã cam kết thực hiện việc duy trì bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện một cách hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới.

 

 

Từ tháng 2/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực tham gia và là một thành viên sáng lập của Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ - Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment – VBCWE. EVN thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường bình đẳng giới và phát triển quyền năng phụ nữ trong EVN và các đơn vị thành viên. EVN cũng đã phối hợp với VCBWE mời EDGE khảo sát, đánh giá chính sách và thực thi bình đẳng giới tại EVNHCMC.

 

EDGE đã thực hiện việc khảo sát đánh giá theo quy trình 4 bước và khung đánh giá dựa trên 3 nguồn thông tin. Đó là đánh giá dựa trên sự đa dạng giới, bình đẳng tiền lương, tính hiệu quả của các chính sách và thực tế, tính bao trùm của văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, so sánh tuyệt đối dựa trên các tiêu chuẩn EDGE và so sánh tương đối với các công ty khác trên thị trường. 3 nguồn thông tin phục vụ việc đánh giá là dự liệu công ty liên quan đến bình đẳng giới, các chính sách và hành động được thực hiện để hình thành cơ sở bình đẳng giới, khảo sát nhân viên để nắm trải nghiệm và nhận thức về bình đẳng giới nơi công sở.

 

EDGE đã thực hiện việc khảo sát nhân viên bằng cách gửi bảng khảo sát và nhận trả lời trực tiếp từ cán bộ nhân viên EVNHCMC qua kênh trực tuyến. 100% cán bộ nhân viên EVNHCMC đã tham gia khảo sát.

 

Toàn bộ quá trình được FLOCert GmbH (Đức) – đơn vị kiểm toán độc lập – thực hiện từ tháng 8/2018 và ngày 14/11/2018 đã cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu – EDGE Assess Certificate cho Tổng công ty Điện lực TPHCM.

 

Với việc là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tham gia và được cấp được trao Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu – EDGE Assess Certificate, cho thấy Tổng công ty Điện lực TPHCM nói riêng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đã tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, đã ban hành và thực hiện một cách hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới.

 

Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp cho Tổng công ty Điện lực TPHCM có giá trị đến tháng 11/2020. Trong thời gian sắp tới, Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng giới và không ngừng cải thiện các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp từ người lao động.

 

Theo EVNHCMC