Tạo Sự Kết Nối: Ericsson - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị VBCWE, Cùng RMIT thành lập phòng thí nghiệm AI tại Việt Nam

Tạo Sự Kết Nối: Ericsson - Thành Viên Hội Đồng Quản Trị VBCWE, Cùng RMIT thành lập phòng thí nghiệm AI tại Việt Nam

22/08/2023

Trong một sự kiện đầy ý nghĩa vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, Ericsson - thành viên Hội Đồng Quản Trị của Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam Hỗ Trợ Phát Triển Quyền Năng Phụ Nữ (VBCWE) - đã cùng Đại học RMIT tại Việt Nam tạo nên một bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy công nghệ và đào tạo thông qua việc thành lập Phòng thí nghiệm AI. Sự kiện này không chỉ tôn vinh sự hợp tác độc đáo giữa hai đối tác, mà còn là một ví dụ rõ ràng về cách Ericsson đang đồng hành với VBCWE thông qua công nghiệp 4.0 và mạng 5G để mở cửa cho việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ tham gia vào thị trường lao động.

Với tư cách là một trong những thành viên quan trọng của Hội Đồng Quản Trị VBCWE, Ericsson không chỉ đang đóng góp mạnh mẽ vào sứ mệnh thúc đẩy bình đẳng giới và cơ hội cho phụ nữ trong môi trường làm việc, mà còn thể hiện cam kết chặt chẽ của mình trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn cho tất cả. Với tầm nhìn này, Ericsson đồng hành với Đại học RMIT để mở ra cơ hội đào tạo và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 5G, tạo ra sự kết nối đặc biệt giữa sự phát triển công nghệ và giáo dục.

Việc thành lập Phòng thí nghiệm AI không chỉ đơn thuần là một hành động tiến xa trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mà còn là nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến. Công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội đa dạng và sáng tạo, và sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ là yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy sự sáng tạo và đảm bảo các giải pháp phong phú cho những thách thức phức tạp.

Trong bối cảnh mạng 5G đang đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển công nghệ, khả năng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và ổn định mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng mới. Tuy nhiên, để thúc đẩy môi trường công bằng hơn, cần phải tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào việc hình thành và tận dụng các ứng dụng mới này. Việc hỗ trợ phụ nữ trong việc tiếp cận công nghệ và phát triển kỹ năng cần thiết là điểm khởi đầu quan trọng.

Tại sự kiện ký kết thỏa thuận, Ericsson và Đại học RMIT đã chứng tỏ sự tận tâm đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Họ không chỉ xây dựng một cơ hội học tập và phát triển tại nơi làm việc thân thiện với phụ nữ, mà còn góp phần vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 5G bằng cách mở ra cánh cửa cho sự tham gia của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính.

Sự kết nối giữa Ericsson, RMIT, công nghiệp 4.0, 5G, VBCWE và mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới đang mở ra một chương mới cho sự phát triển bền vững và tạo cơ hội cho tất cả mọi người.