Nhiều tiềm năng hợp tác tương lai giữa EVN và Ericsson

Nhiều tiềm năng hợp tác tương lai giữa EVN và Ericsson

04/08/2022
Vào ngày 29/07/2022, Tập đoàn Điện lực của Việt Nam (EVN) và công ty TNHH ERICSSON Việt Nam - hai thành viên lớn của VBCWE cùng nhau họp mặt để bàn bạc về nhiều cơ hội hợp tác phát triển giữa hai tên tuổi lớn về lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đầu tư phát triển con người và giữ chân nhân tài.
 
Hai bên đã cùng nhau trao đổi sôi động và đưa ra nhiều sáng kiến mới nhằm thúc đẩy việc xây dựng văn hoá đa dạng và hoà nhập (D&I) cũng như đảm bảo các giá trị giới được bình đẳng tại nơi làm việc. Trong đó, tư duy của nhà lãnh đạo đóng vai trò then chốt để nhận thức đầy đủ về những giá trị mà bình đẳng giới mang lại đối với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là nền tảng để xây dựng được một chính sách nhân sự tốt hơn, tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho cả nam và nữ.
 
Có thể thấy rằng, Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng không chỉ của Việt Nam, mà của các nước trên thế giới. Đó là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội và sự bền vững của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng quan tâm và đầu tư nhiều hơn đến vấn đề bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Ảnh: Ông Denis Brunetti - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia & Lào, thành viên HĐQT VBCWE

Ảnh: Tập đoàn EVN