LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA VBCWE & AUSCHAM

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA VBCWE & AUSCHAM

11/01/2023

Hà Nội, Ngày 10 tháng 1 năm 2023 - Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women's Empowerment - VBCWE) và Hiệp hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam(AusCham) chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy quyền năng phụ nữ, các giá trị giới được bình đẳng, và chống phân biệt đối xử trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

.

Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) là mạng lưới được tham gia bởi các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn tại Việt Nam, cam kết đưa các giá trị bình đẳng, đa dạng và bao trùm tại nơi làm việc vào chiến lược kinh doanh và phát triển của mình, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, sau đó lan tỏa và truyền cảm hứng đến các doanh nghiệp khác trên cả nước cùng tham gia cam kết này.

Hiệp hội Doanh Nghiệp Úc tại Việt Nam(AusCham) là một tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận. Doanh thu của AusCham có nguồn gốc từ các khoản tài trợ, phí thành viên, sự kiện và quảng cáo. AusCham hỗ trợ tất cả các thành viên quyền phát ngôn để bày tỏ quan điểm của họ về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trực tiếp trong cộng đồng doanh nghiệp và thông qua mối quan hệ của chúng tôi với Chính phủ Úc và Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam Úc (VABC) trong quan hệ hợp tác với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Biên bản MOU giữa VBCWE và AusCham bao gồm:

+ Trao đổi những giá trị về quyền và lợi ích cho thành viên của AusCham và VBCWE (tùy thuộc vào phạm vi và khả năng hợp tác giữa hai bên)

+ Phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn, talk show, thảo luận và đào tạo với các chủ đề về cách đảm bảo các giá trị bình đẳng tại nơi làm việc; văn hóa đa dạng và hòa nhập; lãnh đạo toàn diện; phòng chống quấy rối tình dục và các chủ đề khác liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc và trao quyền cho phụ nữ.

+ Cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp trong mạng lưới cải thiện chính sách và thực hành nhằm đảm bảo văn hóa đa dạng và hòa nhập, tạo môi trường làm việc bình đẳng và hòa nhập cho mọi giới.

Có thể thấy, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa VBCWE và AusCham sẽ đem lại nhiều ý nghĩa, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và chống phân biệt đối xử trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Ban điều hành của VBCWE, và lãnh đạo của AusCham.

Hình ảnh: Madam Hà Thu Thanh ( Chủ tịch VBCWE) bắt tay bà Natalie Fairlie(Giám đốc Auscham trụ sở Hà Nội) 

 

Hình ảnh: Madam Hà Thu Thanh (Chủ tịch VBCWE) trao hoa cho bà Cherie Russell (tham quán Đại sứ quán Úc)