KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

14/10/2021

Sáng ngày 11/10/2021, VBCWE đã có buổi trao đổi trực tuyến với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (#PVCFC) về kế hoạch triển khai dự án thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp.

Với tầm nhìn trở thành công ty sản xuất phân bón hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, ban lãnh đạo PVCFC đã có những chia sẻ tâm huyết về định hướng, cam kết và những chính sách hiện tại của Công ty, hướng tới xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, đa dạng và hòa nhập theo các tiêu chuẩn toàn cầu về lao động. Trong đó, yếu tố đa dạng về giới được đặc biệt nhấn mạnh và chú trọng, bao gồm việc đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ cũng như gia tăng tỷ lệ nữ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Dựa trên những trao đổi từ phía PVCFC, VBCWE đã đưa ra lộ trình đánh giá thực trạng và tư vấn các bước triển khai một chiến lược bình đẳng giới toàn diện, hệ thống cho Công ty. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp PVCFC khẳng định cam kết và trách nhiệm đối với xã hội, nâng cao hình ảnh thương hiệu như một doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy các giá trị bình đẳng tại Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững.