Khóa đào tạo về bình đẳng giới cho cấp quản lý các đơn vị trong May 10

Khóa đào tạo về bình đẳng giới cho cấp quản lý các đơn vị trong May 10

22/12/2022

Thực hiện đúng với tôn chỉ “Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới”, ngày 24/11/2022, TCT May 10 cùng với VBCWE đã tổ chức khóa đào tạo về bình đẳng giới cho cấp quản lý các đơn vị trong TCT. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa kiến thức và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại nơi làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý, góp phần xóa bỏ định kiến và tạo môi trường làm việc bình đẳng về giới trong tương lai.

TCT May 10 là một trong hơn 130 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia ký ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho phụ nữ (WEPs), bởi TCT luôn hướng tới thực hiện bình đẳng giới tại DN, có lợi cho người lao động và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của TCT. Với một ngành nghề sử dụng nhiều lao động nữ (khoảng 80% trong tổng số lao động) như ở May 10, thì việc đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong các hoạt động xuyên suốt chuỗi giá trị của công ty. Với triết lý: phụ nữ ở bất cứ vị trí nào luôn đóng vai trò quan trọng, là sự bổ trợ và kết hợp hoàn hảo với những điểm mạnh của nam giới, mang lại thành công cho DN cũng như toàn xã hội.

Giảng viên của khóa đào tạo này là bà Đinh Thị Thu Hoài – Giám đốc điều hành Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) và ông Đỗ Tuấn Anh – Trưởng phòng Đào tạo, phụ trách triển khai các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc, như thiên kiến vô thức về giới, văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, phòng và ứng phó quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Trong buổi đào tạo, giảng viên đưa ra những khái niệm về: Giới & Bình đẳng giới. Khuôn mẫu giới, định kiến giới. Tác hại của Khuôn mẫu giới, định kiến giới tại nơi làm việc. Các phương pháp thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu số 5 trong 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mà cần được doanh nghiệp nhìn nhận là một trong những đòn bẩy cho doanh nghiệp tăng trưởng dài hạn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ nữ giới tham gia thị trường lao động cao

Ngay sau khoá đào tạo, Tổng giám đốc Công ty May10 đã quyết định:

1) Tiến hành thành lập ngay “Ban Bình đẳng giới” dù hiện đã có Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ/

2) Tiến hành rà soát tất cả các chính sách, nếu cần thì chỉnh sửa, cập nhật ngay để đảm bảo bình đẳng thực chất cho tất cả các giới, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai và tiến hành đánh giá thực trạng về bình đẳng giới tại Tổng công ty.

3) Yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên có chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới, coi việc thúc đẩy bình đẳng giới là 1 nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của mỗi đơn vị.

Đây là ví dụ điển hình của việc doanh nghiệp đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc thúc đẩy tôn trọng quyền tại doanh nghiệp của mình và rộng hơn là trong cộng đồng. Đây là yếu tố thiết yếu để tạo dựng môi trường kinh doanh hiệu quả, ổn định và bền vững