Kết quả báo cáo đánh giá GEARS của PVCFC

Kết quả báo cáo đánh giá GEARS của PVCFC

14/12/2022
Sáng nay ngày 15/11/2022, VBCWE đã có buổi gặp mặt trực tuyến với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) để trao đổi chi tiết về kết quả báo cáo đánh giá GEARS đồng thời đề xuất kế hoạch hành động để thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp.
 
Với tầm nhìn trở thành công ty sản xuất phân bón hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, ban lãnh đạo PVCFC đã có những chia sẻ tâm huyết về định hướng, cam kết và quyết tâm cải thiện những chính sách hiện tại của Công ty để đạt mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, đa dạng và hòa nhập theo các tiêu chuẩn toàn cầu về lao động.
 
Trong buổi họp, yếu tố đa dạng về giới được đặc biệt nhấn mạnh và chú trọng, bao gồm việc đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ cũng như gia tăng tỷ lệ nữ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Dựa trên những trao đổi về khó khăn trở ngại và mong muốn từ phía PVCFC, VBCWE đã nhiệt tình góp ý, đánh giá thực trạng hiện tại và tư vấn các bước triển khai một chiến lược bình đẳng giới toàn diện cho toàn bộ hệ thống PVCFC. Giúp PVCFC thể hiện sự cam kết và trách nhiệm đối với xã hội, nâng cao hình ảnh thương hiệu là một doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy các giá trị bình đẳng tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững.