HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO DTS VIỆT NAM

HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO DTS VIỆT NAM

30/08/2021
Ngày 30/8/2021, VBCWE đã triển khai buổi họp trực tuyến khởi động dự án đánh giá bình đẳng giới tại nơi làm việc sử dụng công cụ GEARS cho công ty DTS Việt Nam - thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ DTS Corporation (Nhật Bản).
Tại buổi họp, VBCWE đã giới thiệu sơ bộ về mục tiêu, lộ trình và các bước triển khai dự án, cũng như chia sẻ chi tiết về công cụ GEARS, các tiêu chuẩn đánh giá, các nguồn dữ liệu được sử dụng, cách thức thu thập các nguồn dữ liệu đó và những hỗ trợ của đội ngũ VBCWE trong suốt quá trình triển khai, từ thu thập dữ liệu, xây dựng báo cáo đến truyền thông và thực hiện kế hoạch hành động.
GEARS - viết tắt của Gender Equality Assessment, Results and Strategies – là Công cụ Đánh giá, Kết quả và Chiến lược Bình đẳng giới do Cơ quan Bình đẳng giới tại nơi làm việc của Chính phủ Úc (Workplace Gender Equality Agency – WGEA) phát triển và được VBCWE điều chỉnh theo thực tế tại Việt Nam. GEARS giúp doanh nghiệp nắm rõ những vấn đề, cơ hội và thế mạnh của chiến lược bình đẳng giới tại nơi làm việc của mình thông qua việc rà soát các chính sách và thực tiễn trong quản trị nguồn nhân lực, từ đó cải thiện môi trường làm việc, nâng cao sự hài lòng của người lao động và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Việc triển khai dự án GEARS đã thể hiện sự tiên phong trong việc xây dựng văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc của DTS Việt Nam, cũng như khẳng định tầm nhìn chú trọng đến yếu tố con người và các giá trị bền vững của ban lãnh đạo công ty.