ESG trong tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

ESG trong tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

17/11/2023

Trong thời đại ngày nay, ứng xử Môi trường, Xã hội, và Quản trị (ESG) không chỉ là xu hướng mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội. Trong ngữ cảnh này, việc tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật trở thành một phần quan trọng của chiến lược ESG, đồng thời giúp tăng cường giá trị xã hội và trách nhiệm doanh nghiệp

Các doanh nghiệp hiện nay đang dần chuyển dịch đến môi trường làm việc chân thực, mang tính đa dạng cao. Việc nguồn lực những người khuyết tật bổ sung vào môi trường này không chỉ là nghĩa vụ xã hội doanh nghiệp cần phải thực thi mà đây còn là nguồn lực quý báu, giải quyết được những bài toán về nguồn lao động của doanh nghiệp.

Để có thể tận dụng được nguồn lực từ người lao động khuyết tật hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách về nhân sự ưu việt, đảm bảo người khuyết tật có cơ hội tiếp cận và phát triển sự nghiệp của họ. Điều này bao gồm cả việc cung cấp các phương tiện hỗ trợ, đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các dự án và chương trình xã hội nhằm hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật, từ việc cung cấp giáo dục đến hỗ trợ nghề nghiệp cũng là một trong các yếu tố để hỗ trợ tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật không chỉ là một cam kết với giá trị ESG mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp chứng minh sự nhân văn và làm việc nhằm xây dựng một xã hội đa dạng và bền vững.

FORUM: ESG - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thông tin sự kiện:

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2023 (08:30 – 11:30)

- Địa điểm: Sảnh Sunflower - Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

- Đăng ký ngay: https://shorturl.at/BHJKW