CAFE SÁNG VTV3 20/10/2021: VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ BAO TRÙM TẠI NƠI LÀM VIỆC

CAFE SÁNG VTV3 20/10/2021: VĂN HÓA ĐA DẠNG VÀ BAO TRÙM TẠI NƠI LÀM VIỆC

27/10/2021

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Madam Hà Thu Thanh – Chủ tịch Deloitte Việt Nam, Chủ tịch VBCWE và ông Denis Brunetti – Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, thành viên HĐQT VBCWE đã tham gia làm khách mời trong chương trình Café sáng với VTV3 ngày 20/10/2021 với chủ đề về văn hóa đa dạng, bao trùm và vai trò của bình đẳng giới trong doanh nghiệp. 

Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp các doanh nghiệp lồng ghép các giá trị về bình đẳng, đa dạng và bao trùm trong mọi khía cạnh, từ tầm nhìn, chiến lược cho đến các hoạt động hàng ngày tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Madam Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của VBCWE trong việc kết nối và thúc đẩy những giá trị này trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, từ đó mang đến những lợi ích thiết thực về hiệu quả kinh doanh và tăng sức chống chịu trong thời kỳ khủng hoảng, tạo nền tảng giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn nguồn lực lao động và phát triển bền vững.

Video chương trình có thể xem lại tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=iIWT3PYsbFI