Buổi tập huấn về Chỉ số Phát triển Bền vững CSI 2023 tại Hồ Chí Minh

Buổi tập huấn về Chỉ số Phát triển Bền vững CSI 2023 tại Hồ Chí Minh

21/07/2023

Thành phố Hồ Chí Minh - Vào ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển Bền vững (VBCSD) và Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã cùng nhau tổ chức thành công buổi tập huấn về Chỉ số Doanh nghiệp Phát triển Bền vững CSI 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi tập huấn đã ghi nhận sự tham gia tích cực của các cá nhân đáng kính đến từ VBCSD và VBCWE, bao gồm Bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch VBCSD và thành viên hội đồng quản trị VBCWE; Ông Phạm Hoàng Hải, chuyên gia tư vấn nổi tiếng tại VBCSD; Ông Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc VBCSD; Ông Đào Đình Đạt - Giám đốc tư vấn đối tác doanh nghiệp tại VBCWE; và Bà Võ Anh Trúng Quân - Chuyên gia tư vấn tại VBCWE.

Buổi tập huấn đã mang đến những hiểu biết vô cùng quý giá về việc áp dụng Chỉ số Doanh nghiệp Phát triển Bền vững CSI 2023 vào hoạt động kinh doanh. Ông Phạm Hoàng Hải, một chuyên gia tư vấn của VBCSD, đã cung cấp những kiến thức sâu sắc và các chiến lược thực tiễn nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình hướng tới sự phát triển bền vững.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch VBCSD và thành viên hội đồng quản trị VBCWE, đã chia sẻ kiến thức chuyên sâu về việc khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các thực tiễn bền vững và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển bền vững trong việc đạt được sự tăng trưởng lâu dài.

Ông Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc VBCSD, đã đề cao cam kết của hội đồng trong việc thúc đẩy các thực tiễn kinh doanh bền vững và khuyến khích các doanh nghiệp tích hợp CSI 2023 vào chiến lược hoạt động của mình.

Buổi tập huấn cũng giới thiệu Ông Đào Đình Đạt - Giám đốc tư vấn đối tác doanh nghiệp tại VBCWE, và Bà Võ Anh Trúng Quân - Chuyên gia tư vấn tại VBCWE, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai Văn hóa Đa dạng và Hòa nhập trong sự phát triển bền vững.

Cùng với những diễn giả xuất sắc, VBCWE cũng trình bày nội dung liên quan đến xây dựng và triển khai Văn hóa Đa dạng và Hòa nhập là những yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững.

Buổi tập huấn đã tạo điều kiện thuận lợi để mạng lưới giao lưu và trao đổi thông tin, tạo sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn và các tổ chức phi chính phủ, tất cả hướng tới mục tiêu chung về phát triển bền vững.

VBCSD và VBCWE chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến tất cả các người tham dự đã tích cực tham gia buổi tập huấn này. Họ cam kết tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy tương lai bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Liên hệ:

VBCWE: infor@vbcwe.com

*Note: Trong bài đăng này, chúng đã sử dụng các thông tin mà bạn đã cung cấp để tạo nội dung phù hợp với buổi tập huấn về Bộ Chỉ số Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI 2023) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc điều chỉnh nào, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể thay đổi nội dung phù hợp.