BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO PNJ

BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO PNJ

22/07/2022
Ngày 19/07/2022, VBCWE đã triển khai buổi họp trực tuyến khởi động dự án đánh giá bình đẳng giới tại nơi làm việc GEARS cho Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)
 
Trong giai đoạn thực hiện dự án, VBCWE sẽ sử dụng công cụ GEARS (Gender Equality Assessment, Results and Strategies – Đánh giá, Kết quả và Chiến lược BĐG) để rà soát và đánh giá thực trạng BĐG tại PNJ. Đây là công cụ và chứng nhận do Cơ quan BĐG tại nơi làm việc của chính phủ Úc (Workplace Gender Equality Agency – WGEA) phát triển và được VBCWE điều chỉnh theo thực tế tại Việt Nam, giúp cung cấp thông tin cho tiến trình thực hiện chiến lược tổng thể về BĐG tại nơi làm việc của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, VBCWE đã đưa ra lộ trình chi tiết đi từ đánh giá thực trạng đến đào tạo và tư vấn điều chỉnh, triển khai các chính sách nhân sự để cải thiện môi trường làm việc theo các tiêu chuẩn lao động toàn cầu, góp phần tăng sự hài lòng của nhân viên, phát triển đội ngũ nhân tài và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, VBCWE sẽ đồng hành cùng PNJ trong công tác truyền thông xuyên suốt dự án, cũng như trong hoạt động kiểm soát và đo lường hiệu quả.
 
Việc triển khai dự án GEARS đã thể hiện sự tiên phong trong việc xây dựng văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc của PNJ, cũng như khẳng định tầm nhìn chú trọng đến yếu tố con người và các giá trị bền vững của ban lãnh đạo công ty.