BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO PHÚC KHANG

BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO PHÚC KHANG

05/08/2022
Ngày 04/08/2022, VBCWE đã triển khai buổi họp trực tuyến khởi động dự án đánh giá bình đẳng giới tại nơi làm việc GEARS cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang.
VBCWE sử dụng công cụ GEARS (Gender Equality Assessment, Results and Strategies – Đánh giá, Kết quả và Chiến lược BĐG) do Cơ quan BĐG tại nơi làm việc của chính phủ Úc (Workplace Gender Equality Agency – WGEA) để rà soát và đánh giá thực trạng BĐG tại Phúc Khang. GEARS đã được áp dụng trên nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đã được VBCWE điều chỉnh theo thực tế tại Việt Nam, chắc chắn sẽ giúp cung cấp thông tin cho tiến trình thực hiện chiến lược tổng thể về BĐG tại nơi làm việc của Phúc Khang.
Song song với đó, truyền thông là một bước vô cùng quan trọng xuyên suốt dự án và VBCWE sẽ đồng hành cùng Phúc Khang để hỗ trợ tổ chức truyền thông nội bộ để toàn bộ nhân viên của công ty sẽ nắm được thông tin và thực hiện tốt chiến dịch khảo sát về BĐG này.
Các bước thực hiện dự án cụ thể từ đánh giá thực trạng đến đào tạo và tư vấn điều chỉnh, triển khai các chính sách nhân sự để cải thiện môi trường làm việc theo các tiêu chuẩn lao động toàn cầu, góp phần tăng sự hài lòng của nhân viên, phát triển đội ngũ nhân tài và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đều được VBCWE tư vấn rõ ràng theo lộ trình. Đồng thời trong quá trình trao đổi VBCWE cũng đã trả lời các thắc mắc của Phúc Khang về toàn bộ dự án.
Quyết định triển khai dự án GEARS của ban lãnh đạo Phúc Khang đã thể hiện sự tiên phong trong việc xây dựng văn hóa đa dạng và bao trùm gắn với bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như khẳng định tầm nhìn chú trọng đến yếu tố con người cũng như phát triển các giá trị bền vững của tập đoàn Phúc Khang.