BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO BẢO MINH

BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ BÌNH ĐẲNG GIỚI GEARS CHO BẢO MINH

15/07/2022

Ngày 13/07/2022, VBCWE đã triển khai buổi họp trực tuyến khởi động dự án đánh giá bình đẳng giới tại nơi làm việc sử dụng công cụ GEARS cho Tổng công ty CP Bảo Minh

Tại buổi họp, VBCWE đã giới thiệu sơ bộ với Bảo Minh về mục tiêu, lộ trình và các bước triển khai dự án, cũng như chia sẻ chi tiết về công cụ GEARS, các tiêu chuẩn đánh giá, các nguồn dữ liệu được sử dụng, cách thức thu thập các nguồn dữ liệu đó và những hỗ trợ của đội ngũ VBCWE trong suốt quá trình triển khai, từ thu thập dữ liệu, xây dựng báo cáo đến truyền thông và thực hiện kế hoạch hành động cho doanh nghiệp.

Có thể thấy ban lãnh đạo công ty Bảo Minh rất chú trọng đến yếu tố con người cũng như văn hóa môi trường làm việc doanh nghiệp đa dạng,hòa nhập và bao trùm nên đã quyết tâm triển khai dự án GEARS - viết tắt của Gender Equality Assessment, Results and Strategies – là Công cụ Đánh giá, Kết quả và Chiến lược Bình đẳng giới do Cơ quan Bình đẳng giới tại nơi làm việc của Chính phủ Úc (Workplace Gender Equality Agency – WGEA) phát triển và được VBCWE điều chỉnh theo thực tế tại Việt Nam.

Ảnh: Buổi GEARS kick-off meeting của VBCWE với Bảo Minh