Tin tức

Doanh nghiệp được hưởng lợi từ các chính sách về bình đẳng giới

Ngày 27/07/2021
Mặc dù có hơn 70% nữ giới tích cực tham gia vào lực lượng lao động, tỷ lệ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Việt Nam vẫn chiếm phần thiểu số.

NAM GIỚI CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày 06/07/2021
Cùng VBCWE khám phá một số cách thức mà các nam nhân viên tại mỗi doanh nghiệp/tổ chức có thể thực hiện để rút ngắn khoảng cách giới, xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi mà mỗi cá nhân nam/nữ được phát huy được hết tiềm năng cá nhân.

LÀM VIỆC LINH HOẠT - XU HƯỚNG THIẾT YẾU TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 22/06/2021
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, xu hướng làm việc linh hoạt (LVLH) ngày càng được áp dụng tại hầu hết các doanh nghiệp/tổ chức trên thế giới bởi những lợi ích không chỉ riêng với doanh nghiệp mà còn với mỗi nhân viên/người lao động.

WEBINAR “WOMEN IN STEM - CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH GIỚI”

Ngày 09/06/2021
Chiều ngày 27/05/2021 vừa qua, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) đã chính thức tổ chức webinar “Women in STEM - Cân bằng phương trình giới” trực tuyến trên nền tảng Zoom. Webinar nhận được sự quan tâm và tham gia của nhiều chuyên gia, quản lý cấp cao và cán bộ nhân viên đang làm việc và cống hiến trong ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

GIẢI THƯỞNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CSI 2021 - HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày 28/05/2021
Vừa qua, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) chính thức trở thành đơn vị tư vấn và đánh giá giải thưởng phụ về Bình đẳng giới trong Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021 (Chương trình CSI 2021).

DELOITTE VIỆT NAM CHÍNH THỨC ĐẠT CHỨNG CHỈ EDGE CẤP ĐỘ MOVE LẦN 2

Ngày 19/05/2021
Vừa qua, Deloitte Việt Nam chính thức nhận chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng Giới) cấp độ MOVE lần thứ 2. Đây là một minh chứng cho sự nỗ lực của Deloitte Việt Nam trên hành trình xây dựng môi trường bình đẳng, kiến tạo sự công bằng cho cả nam giới và nữ giới phát triển bền vững.