Văn hóa & Lãnh đạo

ĐẦU TƯ VÀO ĐA DẠNG, BÌNH ĐẲNG VÀ HÒA NHẬP NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

01/01/1970
Doanh nghiệp cần đầu tư vào Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập như một chiến lược kinh doanh nhằm giữ chân khách hàng và nhân tài thế hệ trẻ.
Tìm hiểu thêm

Văn hóa & Lãnh đạo

Ngày 01/01/1970
Bình đẳng giới tại Việt Nam và trên thế giới đang có những biến chuyển nhất định trong thời gian qua, cùng VBCWE nhìn lại những con số “biết nói” về thực trang này và cùng chung tay thu hẹp khoảng cách giữa hai giới.