BĐG tại nơi làm việc

Bình đẳng giới tại nơi làm việc

01/01/1970
Bình đẳng giới tại Việt Nam và trên thế giới đang có những biến chuyển nhất định trong thời gian qua, cùng VBCWE nhìn lại những con số “biết nói” về thực trang này và cùng chung tay thu hẹp khoảng cách giữa hai giới.
Tìm hiểu thêm