Sự kiện sắp diễn ra

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender Sự nghiệp không phân biệt giới”

Ngày 01/12/2020
 
Ngày 19/10/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã chính thức ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”. Đây là chiến dịch đầu tiên tại Việt Nam mang tính toàn diện và hệ thống về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển Quyền kinh tế của phụ nữ.
 
Thời gian
 
Địa điểm
 
Diễn giả
 
Đối tượng tham gia
Form đăng ký