Sự kiện đã diễn ra

Lễ ra mắt Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE)

Ngày 01/12/2020

 

Lễ ra mắt Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (tên tiếng Anh: Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment (VBCWE)) được tổ chức tại Hà Nội ngày 27/09/2018) với sự chủ trì của Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam. VBCWE là mạng lưới các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cam kết đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới cả trong và ngoài phạm vi công ty mình, được thành lập thông qua dự án Investing in Women (“Đầu tư cho phụ nữ”) - một sáng kiến của chính phủ Australia. 

 

Vui lòng đọc thêm tại phần Tin tức: http://vbcwe.com/le-ra-mat-mang-luoi-doanh-nghiep-viet-nam-ho-tro-phat-trien-quyen-nang-phu-nu--vbcwe-