Đinh Thị Thu Hoài

Giám đốc điều hành
Chị Hoài chịu trách nhiệm đưa ra các chiến lược, kế hoạch phát triển và điều hành các hoạt động của mạng lưới, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và bao trùm tại nơi làm việc của họ. Chị Hoài có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và 15 năm kinh nghiệm quản trị trong cả doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội với nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam. Hiện chị Hoài còn nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW).
Võ Anh Trúc Quân
Trưởng phòng Tư vấn, Đánh giá cấp chứng chỉ
Chị Quân là chuyên gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị Quân có chuyên môn sâu trong việc đào tạo và đánh giá, giúp doanh nghiệp đạt được các chứng chỉ/ chứng nhận về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị cùng tham gia tư vấn & vận động chính sách quốc gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Đào Đình Đạt
Trưởng phòng Quan hệ đối tác & Tài chính
Anh Đạt phụ trách hoạt động quan hệ đối tác cũng như các vấn đề về tài chính và vận hành, xây dựng chiến lược phát triển ngân sách cho tổ chức.
Nguyễn Trà My
Trưởng phòng Marketing & Truyền thông
Chị My có chuyên môn sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, đặc biệt là về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và Đa dạng & bao trùm (D&I), nhằm giúp thu hút nhân viên tham gia tích cực vào các chiến dịch và lan tỏa thông điệp, cam kết của doanh nghiệp tới cộng đồng.
Đỗ Tuấn Anh
Trưởng phòng Đào Tạo
Anh Tuấn Anh phụ trách triển khai các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc, như thiên kiến vô thức về giới, văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, phòng và ứng phó quấy rối tình dục tại nơi làm việc...