Lê Thanh Hằng

Giám đốc điều hành
Chị Hằng có chuyên môn sâu và chuyên tư vấn chiến lược về Bình đẳng giới tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Chị Hằng thường xuyên đồng hành cùng các đối tác, các cơ quan, tổ chức nước ngoài cùng tham gia tư vấn & vận động chính sách quốc gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Võ Anh Trúc Quân
Trưởng phòng Tư vấn, Đánh giá cấp chứng chỉ
Chị Quân là chuyên gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị Quân có chuyên môn sâu trong việc đào tạo và đánh giá, giúp doanh nghiệp đạt được các chứng chỉ/ chứng nhận về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị cùng tham gia tư vấn & vận động chính sách quốc gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Lê Thùy Dương
Trưởng phòng Đào tạo và Nhân sự
Chị Dương là chuyên gia tư vấn xây dựng chính sách nhân sự dựa trên lăng kính giới, hỗ trợ đào tạo về Bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như đào tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nguyễn Huệ Linh
Phụ trách Marketing & truyền thông
Chị Linh có chuyên môn sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, đặc biệt là về Bình đẳng giới tại nơi làm việc, nhằm giúp thu hút nhân viên tham gia tích cực vào các chiến dịch và lan tỏa thông điệp, cam kết của doanh nghiệp tới cộng đồng.
Vũ Vân Anh
Phụ trách Giám sát và Đánh giá
Chị Vân Anh là chuyên gia kiểm định chất lượng và đo lường hiệu quả trong suốt quá trình đánh giá và triển khai kế hoạch hành động nhằm đảm bảo các kế hoạch được thực hiện một cách thành công.
Đào Đình Đạt
Trưởng phòng Tài chính & Vận hành
Anh Đạt phụ trách các vấn đề về tài chính và vận hành, giám sát việc thu, chi và xây dựng chiến lược phát triển ngân sách cho tổ chức.
Nguyễn Minh Anh
Điều phối viên dự án
Chị Minh Anh hỗ trợ các công việc liên quan đến đào tạo, truyền thông và điều phối vận hành dự án