Đinh Thị Thu Hoài

Giám đốc điều hành
Chị Hoài chịu trách nhiệm đưa ra các chiến lược, kế hoạch phát triển và điều hành các hoạt động của mạng lưới, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tại Việt Nam, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và bao trùm tại nơi làm việc của họ. Chị Hoài có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và 15 năm kinh nghiệm quản trị trong cả doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội với nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động thúc đẩy quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam. Hiện chị Hoài còn nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW).
Lê Thanh Hằng
Cố vấn chiến lược cao cấp
Chị Hằng có chuyên môn sâu và bề dày kinh nghiệm tư vấn chiến lược về Bình đẳng giới tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Chị Hằng thường xuyên đồng hành cùng các đối tác, các cơ quan, tổ chức nước ngoài cùng tham gia tư vấn & vận động chính sách quốc gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Võ Anh Trúc Quân
Trưởng phòng Tư vấn, Đánh giá cấp chứng chỉ
Chị Quân là chuyên gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị Quân có chuyên môn sâu trong việc đào tạo và đánh giá, giúp doanh nghiệp đạt được các chứng chỉ/ chứng nhận về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Chị cùng tham gia tư vấn & vận động chính sách quốc gia về Bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Lê Thùy Dương
Trưởng phòng Đào tạo và Nhân sự
Chị Dương là chuyên gia tư vấn xây dựng chính sách nhân sự dựa trên lăng kính giới, hỗ trợ đào tạo về Bình đẳng giới tại nơi làm việc cũng như đào tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nguyễn Huệ Linh
Trưởng phòng Marketing & Truyền thông
Chị Linh có chuyên môn sâu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài, đặc biệt là về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và Đa dạng & bao trùm (D&I), nhằm giúp thu hút nhân viên tham gia tích cực vào các chiến dịch và lan tỏa thông điệp, cam kết của doanh nghiệp tới cộng đồng.
Vũ Vân Anh
Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá
Chị Vân Anh là chuyên gia kiểm định chất lượng và đo lường hiệu quả trong suốt quá trình đánh giá và triển khai kế hoạch hành động nhằm đảm bảo các kế hoạch được thực hiện một cách thành công.
Đào Đình Đạt
Trưởng phòng Tài chính & Vận hành
Anh Đạt phụ trách các vấn đề về tài chính và vận hành, giám sát việc thu, chi và xây dựng chiến lược phát triển ngân sách cho tổ chức.