KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC

KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC

Ngày 02/12/2020

Khóa đào tạo được thiết kế để giúp các doanh nghiệp:

• Nắm rõ các yếu tố giúp kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc
• Nhận thức về Hành trình trải nghiệm của nhân viên
• Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc qua lăng kính giới
• Nhận thức về Thiên kiến vô thức – rào cản tác động đến môi trường làm việc hạnh phúc