Chứng chỉ Edge

CHỨNG CHỈ EDGE

EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng giới) là một phương pháp đánh giá và là chứng chỉ tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới. EDGE giúp xác định vị trí của công ty ở đâu trên thang đo về bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tiền lương, độ hiệu quả của chính sách và thực hành từ đó đảm bảo tiến trình phát triển sự nghiệp bình đẳng giới trong công ty, cũng như sự đa dạng và bao trùm trong văn hóa doanh nghiệp. Ra đời từ Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2011, Chứng chỉ EDGE được thiết kế nhằm giúp các công ty không chỉ xây dựng môi trường làm việc tối ưu cho cả nam và nữ, mà còn được hưởng lợi ích từ môi trường đó. EDGE hiện hợp tác với gần 200 doanh nghiệp và tổ chức lớn trong 24 ngành công nghiệp khác nhau tại 37 quốc gia trên toàn thế giới.

TẠI SAO NÊN THAM GIA EDGE?

Tạo lập môi trường làm việc công bằng và bình đẳng mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích như:

Thể hiện sự thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng xây dựng một chính sách nhân sự hỗ trợ việc phá vỡ các rào cản về giới, nâng cao năng suất lao động, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tăng tính gắn kết lâu dài của nhân viên với công ty;

Xây dựng thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giá trị sản phẩm, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, các công ty có đối tác nước ngoài, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

Góp phần thu hút và giữ chân nhân tài; Tăng sức ảnh hưởng thông qua việc kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp xã hội, khách hàng và đối tác có uy tín trong và ngoài nước.

QUY TRÌNH THAM GIA EDGE

ĐO LƯỜNG
01
Đánh giá dựa trên sự đa dạng giới, bình đẳng tiền lương, tính hiệu quả của các chính sách và thực tiễn, và tính bao trùm của văn hóa doanh nghiệp.
ĐẶT TIÊU CHUẨN
02
So sánh tuyệt đối dựa trên tiêu chuẩn EDGE và/hoặc tương đối với các công ty khác trên thị trường. Tiêu chuẩn này là cơ sở để xây dựng một kế hoạch hành động hiệu quả.
CHỨNG NHẬN
03
Sau quá trình kiểm toán độc lập thành công, tổ chức được trao chứng chỉ EDGE ở 1 trong 3 cấp độ.
TRUYỀN THÔNG
04
Sự hiện diện của chứng chỉ EDGE gửi đi thông điệp rõ ràng về cam kết với nhân viên, các nhân viên tiềm năng, nhà đầu tư và khách hàng.
HÀNH ĐỘNG
05
Thực hiện kế hoạch hành động, xây dựng lộ trình chiến lược và theo sát những điển hình xuất sắc trong cộng đồng doanh nghiệp được chứng nhận EDGE.

KHUNG ĐÁNH GIÁ EDGE

THỐNG KÊ
DỮ LIỆU CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI
CƠ SỞ
CÁC CHÍNH SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ HÌNH THÀNH CƠ SỞ BÌNH ĐẲNG GIỚI
TRẢI NGHIỆM
KHẢO SÁT NHÂN VIÊN ĐỂ NẮM BẮT TRẢI NGHIỆM VÀ NHẬN THỨC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NƠI CÔNG SỞ

BA CẤP ĐỘ CHỨNG CHỈ EDGE

Chứng chỉ EDGE là một hệ thống chứng chỉ xếp hạng với 3 cấp độ - ASSESS, MOVE và LEAD. Hệ thống chứng chỉ EDGE thể hiện sự công nhận cho những nỗ lực của công ty, trong các giai đoạn khác nhau, trong quá trình thực hiện bình đẳng giới ở nơi làm việc.
EDGE ASSESS

Công ty đang đưa ra một cam kết công khai về việc duy trì sự bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng về tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện một cách hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới, khuyến khích văn hóa hòa nhập của doanh nghiệp ở đó có sự tham gia tích cực của cả nam và nữ. Đồng thời, công ty đang xác định kế hoạch hành động cụ thể để đạt được thêm những bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

EDGE MOVE

Công ty đã đạt được một số cột mốc quan trọng nhất định liên quan đến bình đẳng giới rõ rệt trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng về tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện một cách hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới, khuyến khích văn hóa hòa nhập của doanh nghiệp thể hiện qua sự tham gia tích cực của cả nam và nữ. Công ty cam kết cải thiện kế hoạch hành động để có thể mang lại tác động lớn hơn nữa.

EDGE LEAD

Công ty thể hiện bình đẳng giới rõ rệt trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng về tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện một cách hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới, sở hữu nền văn hóa doanh nghiệp ở đó có sự tham gia tích cực của cả nam và nữ. Đồng thời, công ty thực hiện bình đẳng giới nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong kinh doanh.

THỜI GIAN HIỆU LỰC

Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc là một quá trình xuyên suốt và liên tục. Chính vì vậy, chứng chỉ EDGE sẽ được đánh giá và cấp lại sau mỗi 2 năm để giúp các doanh nghiệp phát triển song hành cùng quá trình thúc đẩy bình đẳng giới.

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN EDGE