VBCWE gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Ngày 15/09/2020Hà Nội

Ngày 15/09/2020, các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), bao gồm Deloitte Việt Nam, SASCO, Traphaco và Alphanam Group đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie và đoàn đại biểu tại văn phòng của Deloitte Việt Nam tại Hà Nội. 

Đọc tin đầy đủ về sự kiện tại đây.

VBCWE