Tin tức

Tổng công ty Phát điện 3 nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Ngày 10/09/2020

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) vừa chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới), cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp, trở thành doanh nghiệp thứ 8 tại Việt Nam nhận được chứng chỉ này.

 

 

EVNGENCO 3 là một trong 2 đơn vị thuộc EVN đã đạt được chứng chỉ EDGE về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Việc được nhận Chứng chỉ EDGE cấp độ ASSESS đã khẳng định các chế độ, chính sách của EVN nói chung và EVNGENCO 3 nói riêng hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới cũng như sự cam kết của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, không phân biệt và tạo điều kiện để người lao động cả hai giới được phát triển trong sự nghiệp.

 

 

Để nhận được Chứng chỉ EDGE, EVNGENCO 3 đã phối hợp với Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) thực hiện quá trình đánh giá thực trạng bình đẳng giới tại Tổng Công ty, triển khai khảo sát hơn 2.700 CBCNV với tỉ lệ hoàn thành khảo sát hơn 95%, đánh giá chính sách và thực thi bình đẳng giới theo các tiêu chuẩn EDGE do Intertek - đơn vị kiểm toán độc lập của Mỹ, chi nhánh tại Việt Nam thực hiện.

 

Qua quá trình khảo sát, đánh giá dữ liệu thu thập từ EVNGENCO 3 cũng như kiểm toán hồ sơ triển khai, EVNGENCO 3 được ghi nhận đạt được sự bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, thực hiện một cách hiệu quả chính sách và hành động về bình đẳng giới. Trong các lĩnh vực được đánh giá, đáng chú ý, EVNGENCO 3 đạt đến 83% trên thang điểm bình đẳng giới về tuyển dụng và thăng tiến, 100% về văn hóa doanh nghiệp; cán bộ nữ chiếm trên 20% tổng số CBCNV. Đồng thời, trên 80% nhân sự (gồm cả nam và nữ) được khảo sát cho biết họ có cơ hội công việc (tỉ lệ trên 80%) và mức lương ngang bằng (tỉ lệ trên 90%). Ngoài ra, đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán hồ sơ tại EVNGENCO 3 cũng ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực của EVNGENCO 3 nói riêng và EVN nói chung trong công tác bình đẳng giới. 

 

Tham gia Chứng chỉ EDGE, EVNGENCO 3 có cơ hội được rà soát và đánh giá lại các chính sách, đo lường, đánh giá chính xác chính sách bình đẳng giới của mình trong thời gian qua để từ đó lập kế hoạch thực thi tốt hơn trong tương lai. Đồng thời, lan tỏa những kết quả đạt được và khuyến khích những doanh nghiệp khác cùng tham gia hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, phát triển quyền năng phụ nữ tại Việt Nam.

 

Chứng chỉ EDGE (viết tắt của Economic Dividends for Gender Equality – Lợi ích kinh tế từ Bình đẳng giới) là Phương pháp đánh giá bình đẳng giới hàng đầu toàn cầu. EDGE giúp xác định thực trạng của công ty về sự cân bằng giới trong nguồn nhân lực, bình đẳng tiền lương, độ hiệu quả của chính sách nhân sự để đảm bảo tiến trình phát triển sự nghiệp bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như sự đa dạng và bao trùm trong văn hóa doanh nghiệp. Tại Việt Nam, VBCWE hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đào tạo, đánh giá và nhận được chứng chỉ này.

VBCWE