Tọa đàm “Tầm nhìn lãnh đạo: Giá trị bình đẳng – Chìa khóa Phát triển bền vững của Doanh nghiệp”

Ngày 21/05/2019Khách sạn Melia Hà Nội

Hơn 100 chủ doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, quản lý cấp cao của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã tham dự buổi Tọa đàm “Tầm nhìn lãnh đạo: Giá trị bình đẳng – Chìa khóa Phát triển bền vững của Doanh nghiệp” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/05/2019, nhằm thảo luận sự cần thiết của việc lồng ghép bình đẳng giới vào các chiến lược kinh doanh hướng tới phát triển bền vững.

VBCWE