Tin tức

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

23/07/2020

Tháng 5 năm 2020, VBCWE đã phối hợp cùng UN Women và Investing in Women tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với người lao động khu vực kinh tế tư…

Tìm hiểu thêm

Hãy để phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ trở thành một phần của sự ‘bình thường mới’

Ngày 11/06/2020

Khi nửa cuối năm 2020 đang đến gần, chúng ta ngày càng thấy rõ mức độ ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 trực tiếp đến xã hội, nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày. Tác động của đại dịch…

Tìm hiểu thêm

Vấn đề bình đẳng và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ dưới tác động của COVID-19

Ngày 24/04/2020

Kể từ trường hợp nghi nhiễm đầu tiên được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 2.500.000 người và khiến…

Tìm hiểu thêm

Business Coalitions in Actions and Response to Covid-19 crisis - Investing in Women newsletter

Ngày 23/04/2020

Produced and issued quarterly by Investing in Women, this newsletter aims to provide information about different areas of work of all four business coalitions (BCs) in Vietnam, Indonesia, the Philippines and Myanmar. The most recent issue highlights the four BCs'…

Tìm hiểu thêm

Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trở ngại khác của Đông Nam Á

Ngày 08/04/2020

Bình đẳng ở châu Á: Chủ đề bình đẳng đã được các quốc gia và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN tranh luận trong nhiều năm. Đối với một số công ty, khoảng cách năng lực rõ rệt và chi…

Tìm hiểu thêm

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 31/12/2019

Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Tìm hiểu thêm

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Ngày 22/11/2019

Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới,…

Tìm hiểu thêm
VBCWE