Tin tức

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

31/12/2019

Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Tìm hiểu thêm

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Ngày 22/11/2019

Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới,…

Tìm hiểu thêm

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/11/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày…

Tìm hiểu thêm

Hội thảo Các sáng kiến kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 10/10/2019

Hơn 100 đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, đại diện các doanh nghiệp, sáng kiến kinh doanh, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi Hội…

Tìm hiểu thêm

Đăng ký tham gia Chương trình Én Xanh 2019 - Tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 02/08/2019

Én Xanh 2019 sẽ tập trung tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh giải quyết những thách thức trong 5 chủ đề cấp bách tại Việt Nam, hướng đến 17 mục tiêu Phát triển bền vững của…

Tìm hiểu thêm

Hành động để đảm bảo các giá trị bình đẳng tại nơi làm việc

Ngày 22/05/2019

“Các chủ doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ dừng ở việc cam kết mà phải hướng tới hành động cụ thể,” Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng…

Tìm hiểu thêm

Bốn đại diện của VBCWE lọt Top 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019

Ngày 07/03/2019

Với những thành tựu nổi bật và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, bốn thành viên sáng lập của Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) đã được…

Tìm hiểu thêm
VBCWE