Tin tức

Vấn đề bình đẳng và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ dưới tác động của COVID-19

Vấn đề bình đẳng và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ dưới tác động của COVID-19

24/04/2020

Kể từ trường hợp nghi nhiễm đầu tiên được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 2.500.000 người và khiến…

Tìm hiểu thêm

Business Coalitions in Actions and Response to Covid-19 crisis - Investing in Women newsletter

Ngày 23/04/2020

Produced and issued quarterly by Investing in Women, this newsletter aims to provide information about different areas of work of all four business coalitions (BCs) in Vietnam, Indonesia, the Philippines and Myanmar. The most recent issue highlights the four BCs'…

Tìm hiểu thêm

Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trở ngại khác của Đông Nam Á

Ngày 08/04/2020

Bình đẳng ở châu Á: Chủ đề bình đẳng đã được các quốc gia và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN tranh luận trong nhiều năm. Đối với một số công ty, khoảng cách năng lực rõ rệt và chi…

Tìm hiểu thêm

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 31/12/2019

Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Tìm hiểu thêm

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Ngày 22/11/2019

Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới,…

Tìm hiểu thêm

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/11/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày…

Tìm hiểu thêm

Hội thảo Các sáng kiến kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 10/10/2019

Hơn 100 đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, đại diện các doanh nghiệp, sáng kiến kinh doanh, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi Hội…

Tìm hiểu thêm
VBCWE