THÀNH VIÊN

CÁC GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA VBCWE

 1. Công ty được đào tạo và đánh giá để lấy chứng chỉ EDGE với mức phí ưu đãi
 2. Thể hiện sự thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng xây dựng một chính sách nhân sự hỗ trợ việc phá vỡ các rào cản về giới, nâng cao năng suất lao động, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tăng tính gắn kết lâu dài của nhân viên với công ty.
 3. Xây dựng thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giá trị sản phẩm, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, các công ty có đối tác nước ngoài, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 4. Góp phần thu hút và giữ chân nhân tài
 5. Có cơ hội kết nối và chia sẻ với các công ty cùng định hướng về bình đẳng giới trong nước và khu vực (Philippine, Indonesia, Myanmar, Australia)
 6. Được tham gia các chương trình đào tạo về giới và lãnh đạo
 7. Có cơ hội giới thiệu chương trình bình đẳng giới của công ty thông qua các kênh truyền thông, các sự kiện, chương trình của VBCWE
 8. Được hỗ trợ phát triển các chương trình liên quan đến trao quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng sức ảnh hưởng thông qua việc kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp xã hội có uy tín

TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT THÀNH VIÊN VBCWE

Các thành viên cần cam kết thay đổi môi trường làm việc công ty do mình lãnh đạo bằng cách:

 1. Thực hiện đánh giá lấy chứng chỉ EDGE: hiểu rõ về tình trạng bình đẳng giới của công ty, từ đó đưa ra lộ trình cải thiện.
 2. Xây dựng kế hoạch hành động: nâng cao bình đẳng giới tại nơi làm việc.
 3. Thông qua thực tế và kinh nghiệm triển khai bình đẳng giới tại công ty của mình gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác, giúp họ trở thành các chủ doanh nghiệp đối xử công bằng phụ nữ.
 4. Tham gia các sự kiện về bình đẳng giới của Mạng lưới.

Phí thành viên: 10.000.000 VND/năm

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI

VBCWE