Sự kiện - chiến dịch

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”

0 Ngày 0 Giờ 0 Phút

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”

Ngày 19/10/2020 Hà Nội

Ngày 19/10/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã chính thức ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”. Đây là chiến dịch đầu…

VBCWE