Sự kiện - chiến dịch

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

0 Ngày 0 Giờ 0 Phút

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/10/2019 Tp. Hồ Chí Minh

Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày 22 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

VBCWE