Họp báo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam “Xóa bỏ rào cản để quản trị & phát triển nguồn nhân lực hiệu quả”

Họp báo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam “Xóa bỏ rào cản để quản trị & phát triển nguồn nhân lực hiệu quả”

Lễ ra mắt VBCWE 27/09/2018

Lễ ra mắt VBCWE 27/09/2018

Ngày 11/10/2018Hà Nội
VBCWE