Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/10/2019Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày 22 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham), dự án Investing in Women và Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE).

Sự kiện có sự tham gia của các quản lý, lãnh đạo cao cấp từ khu vực kinh tế tư nhân cùng thảo luận về các khía cạnh chính của bình đẳng giới trong mọi tầng lớp xã hội, giúp nâng cao nhận thức của người tham dự về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong lãnh đạo cũng như sự hiện diện của phụ nữ trong tổ chức.

VBCWE