banner

GIỚI THIỆU VỀ VBCWE

Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women's Empowerment - VBCWE) được thành lập từ tháng 2/2018 qua chương trình Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women - IW) được tài trợ bởi Chính phủ Úc, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam.

Mạng lưới được thành lập và tham gia bởi các doanh nghiệp ctầm nh hưởng với quy mô nhân sự lớn, cam kết có những bước tiến cụ thể trong chiến lược phát triển của mình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, đồng thời lan tỏa và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trên cả nước cùng tham gia cam kết này.

Các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp cam kết hành động hướng đến các mục tiêu bình đẳng giới trong phạm vi tổ chức mình:

1

Thu hẹp chêch lệch tiền lương theo giới

2

Gia tăng vai trò nữ giới trong các vị trí lãnh đạo và quản lý

3

Tăng cường sự tham gia của nữ giới vào môi trường làm việc

4

Đầu tư cho các điều kiện làm việc phù hợp cho người có gia đình và con nhỏ

5

Các cấp lãnh đạo và quản lý thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới một cách có hệ thống trong công ty

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc mang lại các giá trị bình đẳng tại nơi làm việc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sứ mệnh

 1. Kết nối các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng nhau cam kết thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc.
 2. Đồng hành với các doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc bình đẳng và hạnh phúc.
 3. Truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu tăng quyền kinh tế cho phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Các giá trị nhận được và cam kết của các thành viên VBCWE

Các giá trị nhận được

 1. Thể hiện sự thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng xây dựng một chính sách nhân sự hỗ trợ việc phá vỡ các rào cản về giới, nhằm nâng cao năng suất lao động, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tăng tính gắn kết lâu dài của nhân viên với công ty
 2. Xây dựng thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giá trị sản phẩm, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, các công ty có đối tác nước ngoài, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 3. Góp phần thu hút và giữ chân nhân tài
 4. Có cơ hội kết nối và chia sẻ với các công ty cùng định hướng về̀ bình đẳng giới trong nước và khu vực (Philippine, Indonesia, Myanmar, Australia)
 5. Được đào tạo và đánh giá để lấy các chứng chỉ về bình đẳng giới toàn cầu và khu vực với mức phí ưu đãi
 6. Được tham gia các chương trình đào tạo về giới và lãnh đạo
 7. Có cơ hội giới thiệu chương trình bình đẳng giới của công ty thông qua các kênh truyền thông, các sự kiện, chương trình của VBCWE
 8. Được hỗ trợ phát triển các chương trình liên quan đến tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường tác động thông qua việc kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp xã hội có uy tín

Cam kết

Các thành viên của VBCWE phải cam kết thay đổi môi trường làm việc tại tổ chức do mình lãnh đạo bằng cách…

 1. Thực hiện đánh giá lấy chứng chỉ về bình đẳng giới: hiểu rõ về tình trạng bình đẳng giới của tổ chức, từ đó đưa ra lộ trình cải thiện.
 2. Xây dựng kế hoạch hành động: nâng cao bình đẳng giới tại nơi làm việc.
 3. Thông qua thực tế và kinh nghiệm triển khai bình đẳng giới tại công ty của mình gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác, giúp họ trở thành các chủ doanh nghiệp đối xử công bằng phụ nữ.
 4. Tham gia các sự kiện về bình đẳng giới của Mạng lưới.
VBCWE