banner

GIỚI THIỆU VỀ VBCWE

Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment - VBCWE) được thành lập từ tháng 2/2018 qua chương trình Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women - IW) của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, nhằm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển quyền năng phụ nữ tại Việt Nam.

VBCWE được sáng lập bởi các doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng với quy mô nhân sự lớn. Các doanh nghiệp này sẽ có những hành động thích hợp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại chính công ty của họ, từ đó tác động đến cộng đồng các doanh nghiệp khác, cả trong và ngoài chuỗi cung ứng của họ, góp phần xây dựng môi trường và điều kiện làm việc tốt hơn, bình đẳng hơn cho nữ giới.

Các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp cam kết hành động hướng đến các mục tiêu bình đẳng giới trong phạm vi công ty mình:

1

Thu hẹp chêch lệch tiền lương theo giới

2

Gia tăng vai trò nữ giới trong các vị trí lãnh đạo và quản lý

3

Tăng cường sự tham gia của nữ giới vào môi trường làm việc

4

Đầu tư cho các điều kiện làm việc thân thiện với nữ giới

5

Các cấp lãnh đạo và quản lý thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới một cách có hệ thống trong công ty

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành tiếng nói cho bình đẳng giới nơi công sở.

Sứ mệnh

 1. Thu hút sự tham gia của các chủ doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam cùng nhau cam kết thực hiện các mục tiêu tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
 2. Hỗ trợ và thúc đẩy mọi công ty tham gia đều hành động vì sự nghiệp tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ phù hợp với điều kiện của công ty.
 3. Đo lường sự tiến bộ, xây dựng và phổ biến kiến thức có thể sử dụng để thu hút nhiều công ty tham gia hơn và vận động cho sự thay đổi tiếp.
 4. Làm việc trong quan hệ đối tác với khu vực tư nhân và chính phủ các nước Việt Nam, Indonesia, Philippines, Myanmar và Australia.

Các giá trị nhận được và trách nhiệm của các thành viên VBCWE

Các giá trị nhận được

 1. Công ty được đào tạo và đánh giá để lấy chứng chỉ EDGE với mức phí ưu đãi
 2. Thể hiện sự thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng xây dựng một chính sách nhân sự hỗ trợ việc phá vỡ các rào cản về giới, nhằm nâng cao năng suất lao động, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tăng tính gắn kết lâu dài của nhân viên với công ty
 3. Xây dựng thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giá trị sản phẩm, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, các công ty có đối tác nước ngoài, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
 4. Góp phần thu hút và giữ chân nhân tài
 5. Có cơ hội kết nối và chia sẻ với các công ty cùng định hướng về̀ bình đẳng giới trong nước và khu vực (Philippine, Indonesia, Myanmar, Australia)
 6. Được tham gia các chương trình đào tạo về giới và lãnh đạo
 7. Có cơ hội giới thiệu chương trình bình đẳng giới của công ty thông qua các kênh truyền thông, các sự kiện, chương trình của VBCWE
 8. Được hỗ trợ phát triển các chương trình liên quan đến trao quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường tác động thông qua việc kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp xã hội có uy tín

Trách nhiệm

Các thành viên của VBCWE phải cam kết thay đổi môi trường làm việc công ty do mình lãnh đạo bằng cách…

 1. Thực hiện đánh giá lấy chứng chỉ EDGE: hiểu rõ về tình trạng bình đẳng giới của công ty, từ đó đưa ra lộ trình cải thiện.
 2. Xây dựng kế hoạch hành động: nâng cao bình đẳng giới tại nơi làm việc.
 3. Thông qua thực tế và kinh nghiệm triển khai bình đẳng giới tại công ty của mình gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác, giúp họ trở thành các chủ doanh nghiệp đối xử công bằng phụ nữ.
 4. Tham gia các sự kiện về bình đẳng giới của Mạng lưới.
VBCWE