Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Xóa bỏ rào cản để Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực hiệu quả

Ngày 12/12/2018The Reverie Saigon, 22-36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hơn 200 lãnh đạo, giám đốc nhân sự của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Xóa bỏ rào cản để quản trị & phát triển nguồn nhân lực hiệu quả” tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/12/2018, nhằm nhận diện các rào cản từ khía cạnh giới có liên quan đến công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, giúp Doanh nghiệp xóa bỏ rào cản, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt được các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ hai do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Đại sứ quán Australia và Dự án Investing in Women tổ chức. Đây là sự tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng”, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào trung tuần tháng 7/2018.

Cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn, ba (03) Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã được trao chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividents for Gender Equality – Lợi ích kinh tế từ Bình đẳng giới), đó là: Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Maritime Bank.

VBCWE