Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng

Ngày 13/07/2018Hà Nội

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng do Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã cùng chia sẻ, thảo luận và khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc đối với tăng trưởng kinh tế hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tham dự và phát biểu tại Diễn đàn có Giáo sư Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tổ chức quốc tế (UN Women, ILO, Oxfam, Care International, Investing in Women, ĐSQ Australia, ĐSQ Tây Ban Nha), các hiệp hội Doanh nghiệp và gần 200 lãnh đạo các Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp FDI.

VBCWE