Bình đẳng giới nghiên cứu & thực tế

Bình đẳng giới ở nơi làm việc - Điều kiện cần để phát triển bền vững

Bình đẳng giới ở nơi làm việc - Điều kiện cần để phát triển bền vững

03/08/2018

Bình đẳng giới là một khái niệm tương đối mới. Cho đến cuối thế kỷ XIX, phụ nữ trên khắp thế giới vẫn bị đối xử như là giới tính thấp kém và bị loại khỏi các hoạt động cộng…

Tìm hiểu thêm
VBCWE