Bình đẳng giới nghiên cứu & thực tế

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

Kết quả khảo sát Tác động của Covid-19 đối với người lao động tại Việt Nam (Tháng 5/2020)

23/07/2020

Tháng 5 năm 2020, VBCWE đã phối hợp cùng UN Women và Investing in Women tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với người lao động khu vực kinh tế tư…

Tìm hiểu thêm

Vấn đề bình đẳng và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ dưới tác động của COVID-19

Ngày 24/04/2020

Kể từ trường hợp nghi nhiễm đầu tiên được báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 2.500.000 người và khiến…

Tìm hiểu thêm

Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Trở ngại khác của Đông Nam Á

Ngày 08/04/2020

Bình đẳng ở châu Á: Chủ đề bình đẳng đã được các quốc gia và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN tranh luận trong nhiều năm. Đối với một số công ty, khoảng cách năng lực rõ rệt và chi…

Tìm hiểu thêm

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Ngày 31/12/2019

Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

Tìm hiểu thêm

Bình đẳng giới ở nơi làm việc - Điều kiện cần để phát triển bền vững

Ngày 03/08/2018

Bình đẳng giới là một khái niệm tương đối mới. Cho đến cuối thế kỷ XIX, phụ nữ trên khắp thế giới vẫn bị đối xử như là giới tính thấp kém và bị loại khỏi các hoạt động cộng…

Tìm hiểu thêm
VBCWE