VỀ VBCWE

Bình đẳng giới - Chìa khóa phát triển bền vững của doanh nghiệp

VỀ VBCWE
Value

Value

Value

“A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts.”

Nancy Rathburn
Beauty

Beauty

Beauty

“I can’t think of any better representation of beauty than someone who is unafraid to be herself.”

Emma Stone
Capability

Capability

Capability

“If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.”

Margaret Thatcher
Wisdom

Wisdom

Wisdom

“A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.”

Diane Mariechild
Emotion

Emotion

Emotion

“A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.”

Eleanor Roosevelt
VBCWE

Sự kiện

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Ngày 22/10/2019 Tp. Hồ Chí Minh

Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày 22 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm

Tin tức

uploads/191231-luat-lao-dong-2019/

Những điểm mới thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam 2019

Những điểm mới thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019

uploads/191022-ge-conference/

Ban Cam kết vì Bình đẳng giới Việt Nam

Tại Việt Nam, Chính phủ Úc mong muốn hợp tác với những nhà hoạt động đầu tiên, hỗ trợ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong việc cam kết tăng cường bình đẳng giới. Trong ba năm tới,…

uploads/191022-ge-conference/

Hội thảo Bình đẳng giới thúc đẩy tăng quyền kinh tế cho phụ nữ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Các khía cạnh chính của việc tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã được thảo luận tại Hội thảo Bình đẳng Giới 2019 được tổ chức ngày…

Các công ty có đội ngũ quản lý đa dạng về giới có khả năng hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của họ 15%

__McKinsey Global Institute__

__McKinsey Global Institute__

Những công ty công nghệ có ít nhất một lãnh đạo nữ thì giá trị doanh nghiệp của họ cao hơn 13% -16% so với các công ty có bộ máy lãnh đạo toàn nam giới.

__Intel & Dalberg__

__Intel & Dalberg__

Đầu tư vào các công ty có ít nhất một người sáng lập là nữ giới tốt hơn 63% so với đầu tư vào các công ty có đội ngũ sáng lập toàn nam giới

__First Round Capital__

__First Round Capital__
VBCWE