VỀ VBCWE

Bình đẳng giới - Chìa khóa phát triển bền vững của doanh nghiệp

VỀ VBCWE
Value

Value

Value

“A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts.”

Nancy Rathburn
Beauty

Beauty

Beauty

“I can’t think of any better representation of beauty than someone who is unafraid to be herself.”

Emma Stone
Capability

Capability

Capability

“If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.”

Margaret Thatcher
Wisdom

Wisdom

Wisdom

“A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.”

Diane Mariechild
Emotion

Emotion

Emotion

“A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.”

Eleanor Roosevelt
VBCWE

Sự kiện

VBCWE gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam

VBCWE gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Ngày 15/09/2020 Hà Nội

Ngày 15/09/2020, các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), bao gồm Deloitte Việt Nam, SASCO, Traphaco và Alphanam Group đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie và đoàn…

Tìm hiểu thêm

Tin tức

uploads/200915-meeting-with-australian-ambassador/

VBCWE gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Ngày 15/09/2020, các thành viên của Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), bao gồm Deloitte Việt Nam, SASCO, Traphaco và Alphanam Group đã có buổi gặp mặt và trao đổi với…

uploads/200910-genco3-edge/

Tổng công ty Phát điện 3 nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) vừa chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp, trở thành doanh nghiệp thứ 8 tại…

uploads/200827-webinar-flexible-work/

Hội thảo trực tuyến Làm việc linh hoạt – Trend nhất thời hay giải pháp dài lâu?

Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng chính sách làm việc linh hoạt phù hợp, hiệu quả, ngày 27/08/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng…

Các công ty có đội ngũ quản lý đa dạng về giới có khả năng hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của họ 15%

__McKinsey Global Institute__

__McKinsey Global Institute__

Những công ty công nghệ có ít nhất một lãnh đạo nữ thì giá trị doanh nghiệp của họ cao hơn 13% -16% so với các công ty có bộ máy lãnh đạo toàn nam giới.

__Intel & Dalberg__

__Intel & Dalberg__

Đầu tư vào các công ty có ít nhất một người sáng lập là nữ giới tốt hơn 63% so với đầu tư vào các công ty có đội ngũ sáng lập toàn nam giới

__First Round Capital__

__First Round Capital__
VBCWE