VỀ VBCWE

Bình đẳng giới - Chìa khóa phát triển bền vững của doanh nghiệp

VỀ VBCWE
Value

Value

Value

“A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts.”

Nancy Rathburn
Beauty

Beauty

Beauty

“I can’t think of any better representation of beauty than someone who is unafraid to be herself.”

Emma Stone
Capability

Capability

Capability

“If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.”

Margaret Thatcher
Wisdom

Wisdom

Wisdom

“A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.”

Diane Mariechild
Emotion

Emotion

Emotion

“A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.”

Eleanor Roosevelt
VBCWE

Sự kiện

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”

Ngày 19/10/2020 Hà Nội

Ngày 19/10/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã chính thức ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”. Đây là chiến dịch đầu tiên tại Việt Nam mang tính toàn diện và hệ…

Tìm hiểu thêm

Tin tức

uploads/

ĐẠI SỨ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN DỊCH “CAREER HAS NO GENDER”

Với sứ mệnh thay đổi nhận thức về bình đẳng giới tại nơi làm việc, VBCWE vinh dự nhận được sự đồng hành của ba đại sứ đại diện cho các thế hệ cùng nhau thu hẹp khoảng cách giới…

uploads/201106-gears/

GEARS – CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ VÀ CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI

GEARS là công cụ được phát triển bởi VBCWE và Investing in Women giúp doanh nghiệp hiểu về những vấn đề, cơ hội và thế mạnh của chiến lược bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc của mình, từ…

uploads/201019-campaign-launch-career-has-no-gender/

Họp báo ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”

Ngày 19/10/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE) đã chính thức ra mắt chiến dịch “Career has no gender – Sự nghiệp không phân biệt giới”. Đây là chiến dịch đầu…

Các công ty có đội ngũ quản lý đa dạng về giới có khả năng hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của họ 15%

__McKinsey Global Institute__

__McKinsey Global Institute__

Những công ty công nghệ có ít nhất một lãnh đạo nữ thì giá trị doanh nghiệp của họ cao hơn 13% -16% so với các công ty có bộ máy lãnh đạo toàn nam giới.

__Intel & Dalberg__

__Intel & Dalberg__

Đầu tư vào các công ty có ít nhất một người sáng lập là nữ giới tốt hơn 63% so với đầu tư vào các công ty có đội ngũ sáng lập toàn nam giới

__First Round Capital__

__First Round Capital__
VBCWE